Yhtiökokoukseen osallistuminen

Sinulla on oikeus osallistua pörssiyhtiön yhtiökokoukseen, mikäli olet yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta.
 

Ilmoittautuminen

Yhtiökokouskutsussa mainitaan ilmoittautumisaika, joka vaihtelee yhtiöittäin. Pidäthän huolen, että ilmoittaudut yhtiökokoukseen ajoissa. Helpoin tapa ilmoittautua yhtiökokoukseen on yhtiön internetsivujen kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa yhtiökokouskutsun edellyttämät tiedot osakkeenomistajasta, asiamiehestä ja mahdollisesta avustajasta.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Mikäli valtuutat asiamiehen edustamaan itseäsi yhtiökokouksessa, varmista yhtiökokouskutsusta asiamiehestä vaadittavat tiedot sekä valtakirjan tarve. Useimmat yhtiöt vaativat myös asiamiehen henkilötunnuksen ilmoittautumisen yhteydessä asiamiehen henkilöllisyyden varmistamiseksi. Vaatimus asiamiestä koskevien tietojen antamisesta ilmoittautumisen yhteydessä ei perustu lakiin. Vaatimus on vastoin osakeyhtiölakia. Asiamiehen henkilöllisyyttä koskevan pyynnön voi esittää, mutta ei vaatimusta

Mikäli haluat, että Osakesäästäjien Keskusliiton edustaja osallistuu puolestasi johonkin yhtiökokoukseen, täyttäkää oheinen lomake ja toimittakaa se postitse osoitteeseen: Freesenkatu 3 A 2, 00100 Helsinki. Mikäli haluatte lisäohjeita, voitte ottaa yhteyttä sähköpostise toimisto@osakeliitto.fi tai puhelimitse 09-454 0445.

Lomake: Yhtiökokousvaltakirja yleinen (doc)

Ennakkoäänestys

Kaikilla osakkeenomistajilla, joilla on suomalainen arvo-osuustili, on mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyissä yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Mikäli yhtiö tarjoaa osakkeenomistajilleen mahdollisuuden ennakkoäänestykseen, on siitä maininta yhtiökokouskutsussa.

Ennakkoäänestämisessä tarvitaan sekä henkilö-/Y-tunnus että arvo-osuustilin numero, joten etsi arvo-osuustilinumero valmiiksi ennen palveluun kirjautumista. Voit myös halutessasi osallistua kokoukseen paikan päällä, vaikka oletkin äänestänyt ennakkoon.

Liity jäseneksi!