Julkilausumat

Osakesäästäjien Keskusliitto: Hallintoneuvostot lakkautettava

26.9.2009

Osakesäästäjien Keskusliitto on pitänyt liittovaltuuston kokouksen lauantaina 26.9.2009 Helsingissä. Liittovaltuusto kiinnittää huomiota hallintoneuvostojen rooliin yrityksen osakkeenomistajan näkökulmasta. Liitto pitää hallintoneuvostoja turhina ja jopa haitallisina osakkeenomistajan kannalta.

Lue lisää »

Osakesäästäjien Keskusliitto vaatii järkeä johdon palkitsemiseen

5.3.2009

Yrityksen omistaja, käytännössä omistajien asettama hallitus, palkkaa yritykselle johdon, jonka tulisi työskennellä omistajan hyväksi. Aina ei ole varmaa että johtajat toimisivat omistajan etujen mukaisesti. On kehitetty menetelmiä joilla se voitaisiin varmistaa,

Lue lisää »

Liittovaltuuston julkilausuma 4.10.2008

4.10.2008

Osakesäästäjien Keskusliiton (Oskl) liittovaltuusto kokoontui lauantaina 4.10. ja antoi seuraavan julkilausuman.

Osakesäästäjien Keskusliitto vaatii läpinäkyvyyttä säästämistuotteisiin

Rahoitusmarkkinoilla on viime aikoina koettu erittäin suuri varallisuusarvojen pudotus.

Lue lisää »

Liittokokouksen julkilausuma 24.5.2008

24.5.2008

AVOIMUUTTA HALLITUKSEN VALINTAAN JA TOIMINTAAN

Pörssiyhtiön toiminnan kannalta keskeisessä asemassa on yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Usein yhtiökokoukselle esitetään vain etukäteen valmisteltu nimiluettelo.

Lue lisää »

Liittovaltuuston julkilausuma 6.10.2007

6.10.2007

SIJOITTAJANSUOJAN AUKKO TUKITTAVA

Pörssilistautumiselle on säädetty tiukat edellytykset. Vaatimuksia on asetettu sekä lainsäädännössä että markkinapaikan omissa säännöissä. Myös pörssistä poistuminen on määräyksiä noudatettaessa hankalaa: osakkeita ostaneille ei sallita sellaisen ansan rakentamista,

Lue lisää »

1 2 3 4