Eläkesäästöille parempaa tuottoa

19.1.2013

Eläkevakuutusyhtiöt ovat periaatteessa sijoitusyhtiöitä, jotka keräävät palkkojen perusteella määräytyvät veroluonteiset eläkevakuutusmaksut vuosikymmenten ajan ja maksavat nämä palkan saajille tuottoineen takaisin eläkeaikana. Eläkkeen suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon rahaa on kerätty ja kuinka hyvin kerätty raha on tuottanut. On siksi äärimmäisen tärkeää, että säästöille saadaan mahdollisimman hyvä riskikorjattu tuotto.

Sekä suuren että pienen sijoitusyhtiön tuottoon vaikuttaa paitsi se, mihin rahat sijoitetaan, myös se, kuinka kustannustehokkaasti varoja hoidetaan. Eläkevakuutusyhtiöiden johtajilta edellytetään paitsi sijoitusalan osaamista, myös kulujen hallintaa. En ennen Risto Murron valintaa Varman toimitusjohtajaksi ole havainnut, että sijoitusosaaminen olisi ollut etusijalla nykyisiä johtajia valittaessa. Ylimpään johtoon ovat valikoituneet henkilöt, joilla on ollut joko ammattiyhdistys- tai virkamiestausta tai sopiva jäsenkirja. Sijoitusosaamisen puuttumisen lisäksi kulujen hallinta ei näytä olevan eläkevakuutusyhtiöiden johtajien vahvimpia puolia. Eläkejärjestelmän maksajat ovat raivoissaan. Mitä enemmän asioita on pöyhitty, sen käsittämättömämpiä asioita sieltä on paljastunut.

Korkeita palkkoja on perusteltu sillä, että halvemmalla ei saada hyviä johtajia. Odotan, koska jokin ulkomainen taho ostaa suomalaisen eläkeyhtiön johtajan. Luulen, että tätä ostoa saan pitkään odottaa. Ylimmän johdon palkkojen tuplaantumista lyhyessä ajassa on perusteltu jopa sillä, että eläkevarojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Totta kai, kun lakisääteisiä eläkevakuutusmaksuja on kerätty enemmän kuin eläkkeitä on maksettu, varat ovat lisääntyneet.

Eläkevakuutusyhtiöille on asetettu tavoitteeksi saada kolmen ja puolen prosentin reaalituotto pitkällä aikavälillä. Jo tavoite, johon ei useinkaan päästä, on niin vaatimaton, että tavalliset Matti ja Maija Meikäläinen (osakeindeksirahastoon sijoittavat) pääsevät siihen mennen tullen. Mistä me siis maksamme eläkevakuutusyhtiöiden johtajille vuorineuvostason palkkioita?

Ennen kuin seuraavan kerran vaaditaan lakisääteisiä eläkevakuutusmaksuja korotettavaksi, pitää käydä läpi paitsi eläkevakuutusyhtiöiden kulurakenne myös se, mihin varat on sijoitettu. Tälläkin hetkellä suuri osa eläkevaroista on sijoitettu korkomarkkinoille. Tämä on nykyisessä tilanteessa järjetöntä. Korot ovat matalalla ja korkojen nousu uhkaa keskipitkien ja pitkien lainapapereiden arvoja. Koska varojen sijoitushorisontti on pitkä, periaatteessa ikuinen, vain maksajat ja saajat vaihtuvat, pitäisi varoista suurin osa olla sijoitettu hyvin hajautettuina osakemarkkinoille. Niissä tuotto on pitkällä aikavälillä paras ja riski alhainen. Nykyisellä allokaatiolla kunnon tuottoja saadaan edelleen odottaa.

jorma.kokko@jamk.fi

Kirjoittaja on Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen.