Hallitus

Suomen Osakesäästäjät ry:n hallitus vuonna 2022

Karri Salmi

Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Osakesäästäjät ry
karri.salmi(at)osakeliitto.fi

 

Millainen sijoittaja olet?

Olen koulutukseltani ekonomi ja intohimoni on seurata maailman menoa makrotasolta lähtien. Kansantaloudellisten ja geopoliittisten tilanteiden mallintaminen osakemarkkinoiden ennusteisiin on varsin mielenkiintoista. Olen 30 vuotta kestäneellä sijoittajaurallani saanut usein todistaa, että pelkällä ylhäältä alas etenevällä analyysillä ei saavuteta merkittäviä tuloksia, koska vaikutuskanavat osakemarkkinoihin ovat loppuen lopuksi hyvin laaja-alaiset. Juuri se markkinoiden tutkimisessa erityisesti kiehtoo minua.

Sanoisin, että olen erikoistilannesijoittaja. Voin olla markkinassa mukana kovallakin ylipainolla, mutta voin olla siitä myös ulkona, jopa ihan kokonaan. Moni ei ymmärrä tätä. He painottavat sitä, että todella pitkä aikaväli kuitenkin korjaa kuprut ja osakkeet kuitenkin tuottavat keskimäärin paljon paremmin kuin moni muu omaisuusluokka. Ovat varmasti myös oikeassa tässä asiassa, mutta eniten saan kicksejä siitä, että pystyy hyödyntämään markkinoiden suuria liikkeitä, joita oman sijoitusurani aikana on ollut poikkeuksellisen paljon – suoraan sanottuna aivan liikaa.

Miksi olet Osakesäästäjien hallituksessa?

Osakesäästäjien hallituksessa haluan vaikuttaa siihen, että Osakesäästäjät kehittyvät tunnetummaksi ja arvostetuksi yhteisöksi ja pysyy nykyaikaisena myös tulevaisuudessa. Koen tärkeäksi myös jäsenille tarjottavien tapahtumien, koulutuksien ja jäsenetujen kehittämisen.

Mitä pidät tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa muutetaan tai kehitetään sijoittamisen saralla?

Suomalaisessa yhteiskunnassa sijoittamisen pitäisi olla arkipäivää samalla tavalla kuin säästötilille säästäminen on. Lisäksi verotuksen tulisi olla oikeudenmukaista.

 

Matti Hirvonen

Hallituksen varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja
Erikoisasiantuntija, projektipäällikkö

040-528 0765, matti.hirvonen [at] osakeliitto.fi

 

Millainen sijoittaja olet?

Sijoituskokemus noin 15vuotta. Teen Suomen ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta osakepoimintoja, muille markkinoille sijoitan ETF ja indeksirahastotuotteiden kautta. Kokemusta on myös johdannaiskaupankäynnistä, sekä korkosijoituksista.

Miksi olet Osakesäästäjien hallituksessa?

Osakesäästäjien hallituksessa haluan vaikuttaa siihen, että Osakesäästäjät kehittyvät tunnetummaksi ja arvostetuksi yhteisöksi ja pysyy nykyaikaisena myös tulevaisuudessa. Koen tärkeäksi myös jäsenille tarjottavien tapahtumien, koulutuksien ja jäsenetujen kehittämisen.

Mitä pidät tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa muutetaan tai kehitetään sijoittamisen saralla?

Suomalaisessa yhteiskunnassa sijoittamisen pitäisi olla arkipäivää samalla tavalla kuin säästötilille säästäminen on. Lisäksi verotuksen tulisi olla oikeudenmukaista.

Marja-Leena Haapanen

Hallituksen jäsen
Helsingin Osakesäästäjien hallituksen jäsen

Yksityissijoittaja ja yrittäjä

 

Millainen sijoittaja olet?

Pitkäjänteinen osakesijoittaja, aivan kohta 36 v.

Miksi olet Osakesäästäjien hallituksessa?

Haluan osaltani vaikuttaa sijoittamisen maailmassa ja innostaa yhä useammat naiset osakesijoittamisen pariin, ansaitsemaan pääomatuloa!

Mitä pidät tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa muutetaan tai kehitetään sijoittamisen saralla?

Listautumiset ja verotus tasa-arvoisemmiksi piensijoittajien kannalta, Osakesäästötilin alkukatto korkeammaksi kuin 50 tuhatta euroa.

Ville Rajala

Hallituksen jäsen
Etelä-Pohjanmaan Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja

Sijoituspäällikkö, OP Private Etelä-Pohjanmaa

 

Millainen sijoittaja olet? 

Olen sijoittajana pitkäjänteinen ja kokonaisuuteen keskittyvä. Pyrin hajauttamaan sijoituksia järkevästi tuotto-riskisuhdetta optimoiden. Sijoitushorisonttini on pitkä ja pyrin kasvattamaan sijoitussalkun pääomaa strategiani mukaisella tahdilla. Ensimmäiset sijoitukseni olen tehnyt kohta 10 vuotta sitten. Alun perin kiinnostuin sijoittamisesta jo lukiossa, mutta varsinaisesti aloin lukemaan ja opettelemaan sitä aloitettuani opinnot ammattikorkeakoulussa armeijan jälkeen. Opinnot tukivat tätä oppimisprosessia tehokkaasti.
Koulussa oli myös sijoittamiseen liittyvä kurssi, jossa mainittiin Suomen Osakesäästäjistä. Tein pian myös ensimmäiset konkreettiset sijoitukseni suoriin osakkeisiin ja rahastoihin. Kiinnostuksesta sijoittamiseen hakeuduin myös pankkialalle töihin ja lopulta varainhoitoon. Sijoittamiseni on aina perustunut sijoitusstrategiaan, jota pyrin noudattamaan. Strategia sisältää salkkurakenteen ja kriteerit sijoituskohteiden valinnoille sekä mahdollisille myynneille. Sijoitusstrategia on kehittynyt jatkuvasti osaamisen ja markkinatilanteiden mukana. Mielestäni sijoittaja ei ole koskaan valmis, vaan aina on pyrittävä oppimaan uutta markkinoista ja myös itsestään sijoittajana.

Miksi olet Osakesäästäjien hallituksessa?

Liityin Osakesäästäjiin sijoitustaipaleeni alussa. Koin Osakesäästäjien tarjoamat edut ja koulutukset hyödyllisiksi omaan sijoitustoimintaani. Paikallisyhdistyksen toimintaan osallistuin kuitenkin vasta paljon myöhemmin muutama vuosi takaperin, kun paikallisyhdistyksen pitkäaikainen vaikuttaja Martikkalan Ossi pyysi mukaan. Pääsin ensin paikallisyhdistyksen hallitukseen ja olen nyt puheenjohtajana. Suomen Osakesäästäjien hallitukseen minut valittiin 2020. Minua kiinnostaa päästä vaikuttamaan Suomalaisten talousosaamiseen ja piensijoittajien etuihin liiton toiminnan kautta. Suomen Osakesäästäjillä on konkreettinen rooli valistaa Suomalaisia sijoittamaan ja lisäksi tekemään sitä fiksusti. Lisäksi on tärkeää pitää piensijoittajien puolia monissa eri asiayhteyksissä, kuten verotuksessa.

Mitä pidät tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa muutetaan tai kehitetään sijoittamisen saralla?

Minusta on tärkeää kehittää ylipäänsä Suomalaisten talousosaamista ja mielenkiintoa hoitaa omaa talouttaan järkevästi. Tätä myötä myös Suomalainen omistajuus vahvistuu, eikä maamme muutu tytäryhtiötaloudeksi. Koulutuksen lisäksi on tärkeä pitää piensijoittajien puolia mm. verotuksen ja lainsäädännön saralla. Talousosaamisella on positiivinen kierre koko kansantaloudelle ja väestön hyvinvoinnille.

Hannu Heikkilä

Hallituksen jäsen
Someron Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja

YrittäjäMillainen sijoittaja olet? 

Osakkeisiin ja rahastoihin olen sijoittanut 1990-luvun lopulta asti. Someron Osakesäästäjien toiminnassa olen ollut mukana perustamisesta v 1999 lähtien. Viime vuosikymmenellä myös asunto- ja liikehuoneistot ovat tulleet mukaan sijoitussalkkuun.

Miksi olet Osakesäästäjien hallituksessa?

Haluan olla mukana kehittämässä entistäkin parempaa yksityissijoittajien etuja ajavaa järjestöä. Kokemus monelta eri tyyppiseltä alalta auttaa minua näkemään asioita monilta eri kanteilta ja sovittamaan eri näkemyksiä yhteen.

Mitä pidät tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa muutetaan tai kehitetään sijoittamisen saralla?

Osakesäästötilissä olisi kehittämisen varaa ja yksityissijoittajien verotusta pitäisi saada samalle viivalle kuin isojen toimijoiden.

Heikki Poutiainen

Hallituksen jäsen
Pohjois-Karjalan Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja

Työsuhdepäällikkö, eläkkeellä

Millainen sijoittaja olet? 

Ensimmäiset osakesijoitukset tein 40 vuotta sitten. Olen enempi osta ja pidä tyyppiä oleva osakesijoittaja. Teen 10-20 kauppaa vuodessa pääasiassa ostoja. Teknologia teollisuuden osuus on 2/3 sijoituksista Helsingin ja Tukholman pörsseissä. Lisäksi salkussa on kauppaa, rahoitusta sekä hieman metsää.

Miksi olet Osakesäästäjien hallituksessa?

Halu tuoda hallintoon jämäkämpää johtamista, talousasioiden- ja sopimus- sekä työsuhde juridiikan osaamista Osakesäästäjien toimintaan. Pidän hallitustyöskentelystä, olen ollut lähes 50 vuotta 3-5 eri yhtiön tai yhdistyksen hallituksissa, 2-10 vuotta kussakin.

Mitä pidät tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa muutetaan tai kehitetään sijoittamisen saralla?

Sijoitusten verotuksen yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kehittäminen. Saada suomalaiset ymmärtämään ja siirtämään merkittävän osuuden pankkitalletuksista sijoituksiin turvaamaan elintaso myös silloin, kun säännölliset tulot loppuvat/pienenevät merkittävästi esim. eläkkeelle jäätäessä. Saada aikaan asennemuutos sijoittamista kohtaan niin että sijoittaminen nähdään tärkeänä osana yhteiskunnan vaurastumisessa.

Jussi Koskinen

hallituksen jäsen
Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja

DI, Sijoittaja

 

Millainen sijoittaja olet? 

Olen sijoittanut 14-vuotiaasta lähtien. Monipuolinen työura teollisuudessa antaa hyvän lähtökohdan erityyppisten liiketoimintojen arviointiin. Analysoin itse suomalaisia yrityksiä ja kehittyville markkinoille sijoitan rahaston kautta. Suorissa sijoituksissa kilpailuedut ja potentiaali tuloksen kasvuun on tärkeä. Salkkuni on melko keskittynyt. Siinä on 10 – 15 osaketta.

Miksi olet Osakesäästäjien hallituksessa?

Haluan tuottaa lisäarvoa osakesijoittajille matalammalla verotuksella ja paremmilla sijoitustuotoilla.

Mitä pidät tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa muutetaan tai kehitetään sijoittamisen saralla?

Osakkeiden kokonaisverotuksen lasku samalle noin 30 % tasolle korko- ja kiinteistösijoitusten kanssa.

Matias Alanko

Hallituksen jäsen

Pirkanmaan Osakesäästäjien hallituksen jäsen

Sijoitusneuvoja

Millainen sijoittaja olet? 

Rahastosijoittaja vuodesta 2017, osakepoimintaa vuodesta 2019. Sijoitusneuvonta kuuluu myös nykyiseen työnkuvaan. Parhaiten kuvaava sijoitustermi / strategia varmaan GARP (growth at a reasonable price).

Miksi olet Osakesäästäjien hallituksessa?

Hallituksessa edustamassa ennen kaikkea nuoria.

Mitä pidät tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa muutetaan tai kehitetään sijoittamisen saralla?

Suomessa taloustaitojen saralla on vielä työtä tehtävänä. Ensin pitää säästää että voi sijoittaa. Samaan aikaan ne säästöt pitää uskaltaa siirtää osakkeisiin/rahastoihin/asuntoihin että voi vaurastua. Vauraampi ihminen on lähtökohtaisesti onnellisempi ja vauraampi maa menestyneempi.

Vesa Tuuli

hallituksen jäsen
Rauman Seudun Osakesijoittajien puheenjohtaja

Senior Sales Manager

Millainen sijoittaja olet? 

Aloitus 1994 osakkeilla ja rahastoilla. Pääasiassa kotimaisia ja ulkomaisia (Eurooppa , USA, Kanada) suoria osakesijoituksia, mausteena strukturoituja tuotteita ja listaamattomia osakkeita, sijoitusasuntoja. Myös pelisijoituksia.

Miksi olet Osakesäästäjien hallituksessa?

Pienyhdistysten jäsenten äänitorvena luomassa tehokasta keskusjärjestöä joka tukee koko jäsenistöä mahdollisuuksien mukaan.

Mitä pidät tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa muutetaan tai kehitetään sijoittamisen saralla?

Kehitetään verokohtelua kaikille säästäjille tasapuoliseksi ja yleisesti parannetaan sijoittamisen imagoa koko kansan keskuudessa ’hyväksyttävään’ suuntaan. Osakesäästötili on hyvä alku vaikken ole sitä itselleni kokenut käyttökelpoiseksi... vielä.

Jorma Jack
hallituksen jäsen
Etelä-Kymenlaakson Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja

Ville Lundeqvist
hallituksen jäsen
Helsingin Osakesäästäjien jäsen

Toni Tuomi
hallituksen jäsen
Satakunnan Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja

Hannu Virtanen
hallituksen jäsen
Keski-Uudenmaan Osakesäästäjien hallituksen varapuheenjohtaja

Hallitus on muodostanut seuraavat toimikunnat:

Ansiomerkkitoimikunta
Edunvalvontatoimikunta
Strategiatoimikunta