Tuore tutkimus: maine on erittäin tärkeä osakkeiden ostossa

Pörssiyhtiön maine on todella tärkeä, kun yksityissijoittaja päättää, minkä pörssiyhtiön osakkeita ostaa. Muutos maineessa vaikuttaa lähes puolitoistakertaisesti sijoituspäätökseen, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. 

Sijoituspäätöksissä tunnusluvut eivät enää riitä, vaan sijoituspäätöksiä tehdessä huomioidaan myös luottamus yhtiötä kohtaan ja usko, että yhtiö pystyy myös pitkällä aikavälillä vastaamaan odotuksiin ja tuottamaan arvoa omistajilleen.

Maineessa on lukuisia eri aspekteja, jotka kaikki vaikuttavat sijoituspäätökseen: yhtiötä punnitaan esimerkiksi työnantajana, vastuullisuudesta, tuotteesta ja palvelusta sekä taloudesta ja johtamisesta. Maineen mittaaminen yksiselitteisesti on hankalampaa kuin esimerkiksi osinkoprosentin laskeminen, mutta suuri vastaajajoukko tuoreessa tutkimuksessa luo konsensuksen, jota voidaan hyödyntää yhtiöiden keskinäisessä vertailussa sekä löytämään ne keinot, joilla maineesta voidaan pitää huolta sekä parantaa sitä.

Tutkimuksen mukaan jos yrityksen maine muuttuu, sijoittajien into ostaa yhtiön osakkeita ja suositella yhtiöön sijoittamista kasvaa puolitoistakertaiseksi.

Maine on luottamuspeliä, jossa lupaukset on lunastettava kuukaudesta, viikosta ja päivästä toiseen.

Tuore tutkimus: Paras maine Revenio Groupilla, Ponssella ja Koneella 

Yksityissijoittajien mielestä paras maine on Revenio Groupilla (4.26), Ponssella (4.20) ja Koneella (4.15). Asteikko oli 1–5.
Suurimpien, yli miljardin euron liikevaihdon large cap -yhtiöistä tasaiseen kärkiviisikkoon yltävät Koneen lisäksi Neste, Valmet, Sampo ja UPM-Kymmene. 150 miljoonan – miljardin euron liikevaihdon mid cap -yhtiöistä kolmen kärjessä ovat Revenio Groupin lisäksi Ponsse ja QT Group.

Paras maine (TOP 10)

Revenio Group 4.26

Ponsse 4.20

KONE 4.15

QT Group 4.08

Vaisala 4.01

Harvia 4.00

Neste 3.96

Valmet 3.95

Sampo 3.95

UPM-Kymmene 3.95

Maineluvun asteikkoja tulkitaan seuravaasti

 ≥ 4.0 erinomainen tulos

3.50-3.99 hyvä tulos

3.00-3.49 kohtalainen tulos

2.50-2.99 heikko tulos

< 2.5 erittäin heikko tulos

 

» Katso suomalaisten suurien ja keskisuurien pörssiyhtiöiden maineluku

» Näin tutkimus tehtiin

Pörssiyhtiöt suomalaisten yksityissijoittajien silmin 2021 -tapahtumassa julkaistiin ainutlaatuista tutkimustietoa sekä mielenkiintoisia haastatteluja ja paneelikeskusteluja. Tilaisuudessa palkittiin parasmaineisin suuri ja keskikokoinen yhtiö sekä vastuullisin pörssiyhtiö.

Näin tutkimus toteutettiin

Alkuvuonna 2021 Suomen Osakesäästäjät lähti T-median ja Pörssisäätiön kanssa tutkimaan pörssiyhtiöiden mainetta ja vaikuttaako maine sijoittajien käyttäytymiseen Suomessa. Keväällä aloittamaamme vuosittaiseen tutkimukseen vastasi 7 251 yksityissijoittajaa antaen yhteensä 15 998 organisaatioarviota Helsingin pörssin suurista ja keskisuurista yhtiöistä.

Tutkimus on Suomen kontekstissa suurin laajuudessaan ja vastaajamäärissään. Tämä on myös ensimmäisiä kertoja historiassa, kun datan avulla osoitetaan voimakas yhteys pörssiyhtiön maineen ja yksityissijoittajan sijoitusaikeiden välillä,

Yksi Osakesäästäjien tavoitteista on mahdollistaa laadukas tieto ja data, joka edistää suomalaisen sijoittajan asemaa. Liity joukkoomme, meitä on jo yli 35 000 säästäjää ja sijoittajaa.