fbpx

Osakesäästäjien Keskusliitto on koonnut alle näkemyksiään Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynnistä. Mikäli haluat itse ottaa kantaa asiaan, vastaa kyselyymme tästä.

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen Nokian ylimääräiseen yhtiökokoukseen

1. Mitä mieltä Osakesäästäjien Keskusliitto on Nokian matkapuhelinliiketoiminnan (Devices & Services) myynnistä Microsoftille?

Nokia oli vielä muutama vuosi sitten markkinajohtaja matkapuhelinliiketoiminnassa. Yhtiössä tehdyt strategiset virhearviot ja kilpailijoiden nopeampi reagointi kuluttajien mieltymyksiin johti kuitenkin Nokian markkina-aseman hyvin nopeaan heikkenemiseen. Voidaan edelleen kysyä, oliko siirtyminen Windows-leiriin ja muiden käyttöjärjestelmien hylkääminen väärä päätös. Osakesäästäjien Keskusliitto piti Windows-käyttöjärjestelmiin siirtymistä virheenä jo helmikuussa 2011.

Olennaista tällä hetkellä kuitenkin on, mikä olisi Nokian matkapuhelinyksikön ja pääasiassa Lumia-puhelinten kilpailukyky nykyrakenteella. Osakesäästäjien Keskusliiton mielestä Nokian tulisi avoimemmin kertoa osakkeenomistajille tutkituista vaihtoehdoista ja mahdollisista muista ostajakandidaateista. Nokian tulisi myös yksityiskohtaisemmin selvittää miten kyseiseen kauppahintaan on päädytty.

Lue mitä Osakesäästäjien Tomi Salo kommentoi jo vuonna 2011 Kauppalehdessä (tai PDF-versiona).

2. Mitä mieltä Osakesäästäjien Keskusliitto on Stephen Elopin kohua herättäneestä palkkiosta?

Yritysjohdon palkitsemisen tulee olla suhteessa sekä tuloksen että osakekurssin kehitykseen. Palkitsemisen tulee myös olla kohtuullista ja palkkiojärjestelmien tulee sisältää myös aito riski palkkioiden toteutumattomuudesta, mikäli asetettuja tavoitteita ei saavuteta.

Kun Stephen Elop palkattiin Nokian toimitusjohtajaksi, Nokian osakekurssi oli seitsemän ja puolen euron tuntumassa. Nyt matkapuhelintoimintojen myynti-ilmoituksesta aiheutuneen voimakkaan kurssinousun jälkeenkin ollaan vielä 35 % lähtötasoa alempana. Kun samalla katsotaan Nokian tuloskehitystä, voidaan perustellusti sanoa, ettei palkkio ole linjassa osakekurssin ja tuloksen kehityksen kanssa.

3. Miten minun tulisi äänestää Nokian ylimääräisessä yhtiökokouksessa?

Jokainen osakkeenomistaja harkitsee päätöstä esitettyjen faktojen pohjalta. Viemällä asian käsittely yhtiökokoukseen Nokian hallitus siirtää vastuun päätöksestä osakkeenomistajille. Tämä on toki osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuden kannalta myönteinen asia, mutta toisaalta osakkeenomistajille tulisi antaa riittävät tiedot päätöksenteon tueksi.

Lisätietoja yhtiökokouksen asialistaan liittyen löydät Nokian sivuilta.

4. Miten toimin, kun haluan itse osallistua Nokian ylimääräiseen yhtiökokoukseen?

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Nokian ylimääräiseen yhtiökokoukseeen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 12.11. klo 16:00 mennessä. Ilmoittautumisen voi hoitaa seuraavasti:

a) Nokian internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/gm;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6870 maanantaista perjantaihin klo 09.00-16.00;
c) faksilla numeroon 07180 38984; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Lisätietoja yhtiökokouskutsussa.

5. En pääse osallistumaan Nokian yhtiökokoukseen. Miten minun tulisi toimia?

Yhtiökokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan 6. asiakohdasta, eli Devices & Services –yksikön myynnistä, yhtiön internetsivujen välityksellä 19.9.2013 – 12.11.2013 klo 16.00 asti.

On kuitenkin huomattava, että ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa. Myös mikäli asialistan 6. asiakohtaa koskeva ehdotus on muuttunut ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen, hänen mahdollisuutensa äänestää asiakohdasta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Lisätietoja ennakkoäänestyksestä löydät Nokian sivuilta.

6. Voinko valtuuttaa Osakesäästäjien Keskusliiton edustamaan minua Nokian ylimääräisessä yhtiökokouksessa?

Osakesäästäjien jäsenet voivat halutessaan toimittaa Liiton toimistoon valtakirjan, jossa on ennakkoon ilmoitettu puoltaako vai vastustaako Nokian hallituksen esitystä matkapuhelinliiketoiminnan myymisestä. Keräämme valtakirjat yhteen ja toimitamme ne Nokialle. Valtakirjapohjat löytyvät tämän sivun alalaidasta.

7. Mitä Nokian pitäisi tehdä myynnistä saatavilla rahoilla mikäli kauppa hyväksytään?

Osakesäästäjien Keskusliitto kuulee mielellään Nokian hallituksen ajatuksia myyntitulojen käytöstä. Nokialla on kuitenkin jo ennestään merkittävät kassavarat ja tämän myynnin toteutuessa konsernin liiketoiminnan kassavirta kasvaa. On myös hyvä muistaa, että Nokian aikaisemmin tekemät yrityskaupat ovat tulleet kalliiksi osakkeenomistajille. Tämän johdosta Osakesäästäjien Keskusliitto tulee vaatimaan myyntituottojen palauttamista osakkeenomistajille siltä osin kun ne eivät ole välttämättömiä Nokiaan jäävien liiketoimintojen ylläpitämisen varmistamiseksi.

Valtakirjapohjat

Mikäli osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa Osakesäästäjien Keskusliiton käyttämään äänivaltaansa Nokian ylimääräisessä yhtiökokouksessa, hän voi täyttää ja lähettää meille yhden alla olevista valtakirjoista.

suomenkieliset valtakirjat:

Valtakirja A, Kyllä

Valtakirja B, Ei

ruotsinkieliset valtakirjat / svenskspråkiga fullmakter:

Fullmakt A, Ja

Fullmakt B, Nej