Osakesäästäjien edunvalvonta

Edunvalvontatyössään Osakesäästäjät on mukana kaikissa tärkeimmissä sijoittamisen lainsäädäntöön ja valvontaan liittyvissä elimissä. Tämän lisäksi Osakesäästäjät esittää kannanottojaan erilaisista lainsäädäntöhankkeista ja on yhteydessä päättäjiin.

Jäsenilleen Osakesäästäjät jakaa osakesäästämistä ja sijoitustoimintaa koskevaa tietoa sosiaalisen median, jäsenlehden ja monien sijoittajatapahtumien avulla. Osakesäästäjät on esillä eri tiedotusvälineissä sijoittamista koskevissa kysymyksissä. Tavoitteena on ajaa suomalaisen osakesäästäjän etuja sekä tekemään osake- ja rahastosäästämistä tunnetuksi.

 

 

 

Luvattomat palveluntarjoajat

Suomessa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tarvitaan Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. Välillä eteen tulee tilanteita, jossa suomalaisille sijoittajille on markkinoitu sijoitustuotteita tai -palveluita ilman asianmukaista toimilupaa. Finanssivalvonta ylläpitää listaa luvattomista palveluntarjoajista.

Lista luvattomista palveluntarjoajista Suomessa

Lista ulkomaisten valvontaviranomaisten varoituksista