Arvopaperilautakunnan päätös Mermaid- lainaa koskien

ARVOPAPERILAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 8.12.2009 MERMAID LAINAA KOSKIEN (päätös liitteessä kokonaisuudessaan)

lautakunnan päätöksen perustelut ovat kohdassa 6 sivulla 7 alkaen

Olennaista päätöksessä on mm.:

  • lainaa myytäessä ei ole tasapuolisesti ja huolellisesti kuvattu tuotteen keskeisiä ominaisuuksia.
  • henkilökohtaisessa myyntitilanteessa annettu informaatio on ollut ristiriidassa markkinointiesitteen tietojen kanssa
  • kokonaisuudessaan markkinointi on ollut asiakkaan näkökulmasta harhaanjohtavaa
  • pelkkä kirjallisessa markkinointimateriaalissa oleva riskiä koskeva informaatio ei ole riittävä, jos suullisessa esittelyssä riskeistä ei puhuta tai riskeistä annetaan peräti väärä mielikuva tai väärää tietoa kuten ko. tapauksessa on käynyt
  • asiakkaalle myyty laina ei vastannut asiakkaan sijoitusprofiilia
  • pankin kannalta raskauttava seikka oli se, että sen ja asiakkaan välillä oli konsultatiivinen varainhoitosopimus, johon perustuen asiakas voi odottaa saavansa hyvää ja asiantuntevaa palvelua

Mikäli sinulle on myyty Mermaid tyyppisiä tuotteita, niin lue huolellisesti päätöksen kohta 6. Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus. Jos tapaukseesi liittyy samankaltaisia piirteitä on syytä ensin esittää myyjälle korvausvaatimus ja, ellei se johda toivomaasi tulokseen, niin tee asiassasi valitus Arvopaperilautakunnalle.

Ratkaisusuositus kokonaisuudessaan Arvopaperilautakunnan internetsivuilla:
www.fine.fi/apl_ratkaisut/?2&case=143