Elisa Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 21.1.2008

Vuoden 2007–2008 suurin edunvalvontaan liittyvä tapaus oli Elisa Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuminen ja osakesäästäjien etujen valvominen siellä. Osakesäästäjien Keskusliiton kautta valtakirjoilla Elisan yhtiökokoukseen osallistui ennätysmäärä osakesäästäjiä. Valtakirjoja liiton toimistolle toimitettiin yhteensä 6659 kappaletta, joka on historiallisen suuri määrä. Ruuhka toimistolla oli niin suuri, että posti toi kirjeitä pahvilaatikoissa ja jopa puheenjohtaja Jarmo Leppiniemi saapui toimiston työntekijöiden avuksi avaamaan kirjeitä. Suuri määrä ihmisiä saapui myös paikan päälle liiton toimistolle allekirjoittamaan valtakirjoja. Yhtiökokoukseen toiminnanjohtaja Tomi Salo vei valtakirjat kottikärryillä, jonka moni saattaa uutiskuvista muistaakin.
30.11.2007

Islantilainen Novator Finland Oy on Elisan suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Se on vaatinut ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä. Yhtiökokous kutsutaan koolle 21.1.2008. Novator ehdottaa Elisan kaikkien nykyisten hallituksen jäsenten vapauttamista tehtävistään, sekä Elisan rakenteen ja strategian muuttamista. Tavoitteena on nopeampi kasvu ja kansainvälistyminen.

Liiton mielestä Novator on menetellyt oikein, kun on päättänyt esittää vaatimuksensa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistamiseen liittyy myös valta tehdä yhtiötä koskevia päätöksiä. Kannatettavaa on myös pyrkimys kannattavan kasvun kiihdyttämiseen sekä hallinnon tehostamiseen – niin Elisassa kuin muissakin pörssiyhtiöissä.

Liitto on tutustunut Elisan hallituksen näkemykseen Novator Finland Oy:n tekemistä ehdotuksista (28.11.2007).

Liiton mielestä Novator Finland Oy:n ehdottama aggressiivisen kasvun strategia saattaa johtaa korkeampaan tuottoon merkittävästi korkeammalla riskillä kuin Elisan nykyinen toiminta. Nykyisen ehdotettua varovaisemman toiminnan avulla Elisa harjoittaa kannattavaa toimintaa. Myös sen osakkeen arvo on kasvanut. Valitsemalla Suomi-keskeisemmän lähestymistavan kuin ehdotettu, se on onnistunut saavuttamaan kohtuullisen kannattavuuden ehdotettua alemmalla riskillä. Näin ollen viimekädessä on kysymys osakkeenomistajan valinnasta tuottotavoitteesta ja siihen liittyvästä riskistä. Valintaa tehdään tammikuun ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Elisan osakkeet ovat hajonneet laajalle omistajakunnalle. Osakesäästäjien Keskusliitto on päättänyt kerätä valtakirjoja yhtiön yksityisomistajilta, jotta omistajat voisivat mahdollisimman laajasti ilmaista mielipiteensä yhtiökokouksessa, jos katsovat sen olevan tarpeen ja elleivät itse pääse yhtiökokoukseen. Liiton sivuille tullaan liittämään kaksi valtakirjaa, toisen täyttämällä tukee Novatorin ehdotuksia, toisen Elisan hallituksen ehdotusta olla tekemättä Novatorin ehdottamia muutoksia. Liiton mielestä ei ole kysymys oikean ja väärän menettelytavan välillä tehtävästä valinnasta, vaan strategisesta valinnasta.

Liitto on hankkinut tai saanut omistuksen lähes kaikissa pörssiyhtiöissä päästäkseen tarvittaessa yhtiökokouksiin. Liitolla on myös Elisan osakkeita. Näiden osakkeiden perusteella Liitto on päättänyt tukea Elisan hallituksen ehdotusta, jonka mukaan Novatorin vaatimia muutoksia ei ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksyttäisi. Liitto arvioi, että valtaosa Elisan osakkeenomistajista on osakkeen hankkiessaan halunnut valita pääomasijoittajamaisen, aggressiivista kansainvälistä kasvua harjoittavan strategian sijasta alemman riskin yhtiön, vaikkakin sen kasvu ja kasvun mahdollisesti aikaansaama voitto jäisi alemmaksi. Sijoittajaa on pelottanut ne kokemukset, joita suomalaisten puhelinyhtiöiden, Elisan ja Soneran aggressiivisen kasvun vaihe aikaansai esimerkiksi Saksan markkinoille mentäessä.

Liiton mielestä hallituksen tulee suhtautua Novatorin tekemiin ehdotuksiin vakavasti ja puntaroida kasvun mahdollisuuksia sekä kartoittaa, onko hallituksessa tarpeen suorittaa muutoksia tai laventaa niin, että se heijastaa laajemmin kaikkien osakkeenomistajien näkemyksiä ja näiden näkemysten edistämisen tarvitsemaa osaamista. Yhtiön hallitus ja nykyjohto on onnistunut tervehdyttämisprosessissaan. Siitä on tullut kannattava yhtiö ja hyvä osingonjakaja. Suomenkin markkinat ovat avoimet kansainväliselle kilpailulle: saavutettuja etuja ja vakaata asemaa ei ole. Edes keskipitkällä aikavälillä tuskin pärjää ilman kasvua ja kansainvälistymistä. Liitto odottaa, ettei Elisan hallitus tyydy asemansa puolustamiseen, vaan esittää ensin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja sitten varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä selkeän kasvustrategian että sen vaatimat voimavarat.

12.12.2007

Mikäli haluat antaa yhtiökokousvaltakirjan koskien Elisa Oyj:n 21.1.2008 pidettävää yhtiökokousta, voit tulostaa haluamasi valtakirjan liiton nettisivuilta oheisesta linkistä. Valittavana on kahdenlaisia valtakirjoja. Toisen valtakirjan täyttämällä tukee Novator Oy:n ehdotuksia, toisen Elisan hallituksen ehdotusta olla tekemättä Novatorin ehdottamia muutoksia.

Valtakirjat on toimitettava viimeistään tammikuun 9. päivään mennessä.

11.1.2008

Osakesäästäjien Keskusliiton toimistolla on määräaikaan mennessä vastaanotettu valtakirjoja 6659 kappaletta. Valtakirjoista 6640 kpl on A valtakirjoja, jotka kannattavat Elisa Oyj:n hallituksen esityksiä ja 19 kappaletta on B valtakirjoja, jotka kannattavat Novatorin esityksiä.

Valtakirjojen viimeinen toimituspäivä toimistolle oli keskiviikkona 9.1.2008.

Valtakirjojen määrä tarkentuu vielä, kun ne on ensin tarkistettu Elisa Oyj:ssa. Tiedotamme määristä tarkemmin myöhemmin.

18.1.2008

Osakesäästäjien Keskusliitto on kerännyt piensijoittajien valtakirjoja 21.1.2008 pidettävään Elisa Oyj:n ylimääräisen yhtiökokoukseen. Osakesäästäjät on kerännyt kahta erilaista valtakirjaa. Valtakirjalla A kannatetaan Elisa Oyj:n yhtiön hallituksen esityksiä hallituksen kokoonpanosta ja yhtiöjärjestyksen sekä yrityksen rakenteen ja strategian säilyttämisestä muuttamattomana. Valtakirjalla B kannatetaan Novator Oy:n tekemiä esityksiä hallituksen kokoonpanosta ja yhtiöjärjestyksen sekä yrityksen rakenteen ja strategian muuttamisesta.

Valtakirjoja kerättiin yhteensä 6370 kappaletta, joista A valtakirjoja on 6354 kappaletta ja B valtakirjoja 16 kappaletta.

Valtakirjojen A edustama äänimäärä on 1 792 860 ääntä. Kokouksessa A valtakirjoja edustaa Osakesäästäjien Keskusliiton toiminnanjohtaja Tomi Salo.

Valtakirjojen B edustama äänimäärä on 6025 ääntä. Kokouksessa B valtakirjoja edustaa Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen Ari Neuvonen.

Elisa Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 21.1.2008 Helsingin Jäähallissa.

21.1.2008
Elisan yhtiökokous sai jo ennakkoon suurta julkisuutta mediassa, joten kokoukseen oli odotettavissa runsas määrä osallistujia mikä toteutui. Islantilaisten hankkeet herättivät lähes urheilukilpailuun verrattavaa kansallistunnetta ja puheenvuoroissa verrattiin heidän toimiaan jopa Sammon ryöstöön jossa vainolainen vie kansallisaarteita vieraille maille. Puheenvuoroja käytettiin runsaasti. Osakesäästäjien puheenvuoroja käyttivät toiminnanjohtaja Tomi Salo sekä Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry:n Jaakko Ravald. Myös islantilaiset olivat aktiivisia puheenvuoronkäyttäjiä ja perustelivat monisanaisesti omien visioidensa kannattavuutta. Myös media hyödynsi Novatorin poikkeuksellisia vaatimuksia, niinpä islantilaisia haastateltiin saman illan uutisiin. Myös seuraavan aamun aamu-tv:ssä oli haastateltavana yksi Novatorin aktiivihenkilöistä.
Elisan yhtiökokous oli värikkyydessään mielenkiintoinen. Islantilaisten vaatimuksesta kokouksessa äänestettiin ja runsaan osallistujamäärän takia itse äänestys sekä ääntenlaskenta kestivät kauan. Islantilaiset eivät kuitenkaan saaneet sellaisenaan läpi ehdotuksiaan, joissa mm. vaadittiin hallituksen jäsenten vaihtamista ja yhtiön jakamista kahteen osaan.
Yhtiökokouksen jälkeen
Saman vuoden syksyllä Novator joutui pankkikriisin takia myymään omistuksensa Elisasta eläkeyhtiö Varmalle, josta osakkeet myöhemmin siirtyivät Solidiumin omistukseen. Sinivalkoinen omistajuus Elisassa oli jälleen turvattuna.