Osakesäästäjien lausunnot

Osakesäästäjien Keskusliitolle tulee säännöllisesti lausuntopyyntöjä erilaisissa lainsäädäntöhankkeissa. Alle on listattu Osakesäästäjien vastaukset tuoreimpiin pyyntöihin. Suluissa on mainittu lausunnon pyytäjä ja lausunnon jättöpäivämäärä.

Joukkolainanhaltioiden edustajaa koskeva lainsäädäntö (Valtiovarainministeriö 9.9.2016)

Osakeyhtiölain muutostarpeet (Oikeusministeriö 18.8.2016)

Arvopaperimarkkinalain muuttaminen (Talousvaliokunta 26.5.2016)

Arvopaperikeskusasetus (Valtiovarainministeriö 2.11.2015)

Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano (Valtiovarainministeriö 11.3.2015)