Osakesäästäjien lausunnot

Osakesäästäjille tulee säännöllisesti lausuntopyyntöjä erilaisissa lainsäädäntöhankkeissa. Alle on listattu Osakesäästäjien vastauksia lausuntopyyntöihin. Suluissa on mainittu lausunnon pyytäjä ja lausunnon jättöpäivämäärä.

Joukkolainanhaltioiden edustajaa koskeva lainsäädäntö (Valtiovarainministeriö 9.9.2016)

Osakeyhtiölain muutostarpeet (Oikeusministeriö 18.8.2016)

Arvopaperimarkkinalain muuttaminen (Talousvaliokunta 26.5.2016)

Arvopaperikeskusasetus (Valtiovarainministeriö 2.11.2015)

Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano (Valtiovarainministeriö 11.3.2015)