Outotec Oyj:n suorittama Larox Oyj:n osakkeiden lunastus

13.8.2010

Välimiesoikeus ainoana jäsenenään Varatuomari, ekonomi Juha Kurkinen on 13.08.2010 antanut asiaa koskevan päätöksen.

Lunastushinnaksi välimiesoikeus päätti 10,00 e/osake. Outotec Oyj:n vaatimus lunastushinnaksi oli 9,56 e/osake.

Lunastushinta tulee maksaa osakeyhtiölain 18 luvun 11 §:n mukaan kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä. Mikäli lunastushinnan maksaminen viivästyy yllämainitusta, tulee sille oikeuskäytännön mukaisesti maksaa viivästyskorkoa.

Osakesäästäjien Keskusliitto Ry:tä välimiesmenettelyssä edusti asianajaja Tomi Vähätalo Tampereelta.

11.5.2010

Kuten markkinoita seuraava sijoittaja jo tietääkin, niin Outotec Oyj on saanut haltuunsa yli 9/10 osaa Larox Oyj:n osakkeista ja äänistä. Osakeyhtiölain mukaan Outotec Oyj:llä on oikeus lunastaa jäljellä olevien Larox Oyj:n osakkeenomistajien osakkeet. Kyseessä on pakkotoimi, eikä osakkeenomistaja voi estää osakkeidensa lunastamista.

Lopullisesta lunastushinnasta päättää tehtävään asetettu välimiesoikeus. Passiivisten osakkeenomistajien intressiä valvomaan Käräjäoikeus on määrännyt asianajaja Jouko Huhtalan Asianajotoimisto Castren @ Snellman Oy:ltä Helsingistä.

Osakesäästäjien Keskusliitto Ry on Larox Oyj:n osakkeenomistaja ja liitto tulee olemaan erikseen edustettuna lunastusmenettelyssä.

Lunastaja Outotec Oyj on vaatinut lunastushinnaksi 9,56 e/osake. OYL:n mukainen prosessin ns. vireilletulopäivä on 5.3.2010, jota päivää edeltävän Larox Oyj:n osakkeen kolmen kuukauden keskikurssi on em. hintaa korkeampi. Välimiesoikeuden päättämää lunastushintaa ei voi varmuudella ennakoida.

Välimiesoikeus antanee kesä- heinäkuun aikana asiassa välipäätöksen koskien vakuutta, jonka asettamalla lunastaja saa kaikki Larox Oyj:n osakkeet haltuunsa ja pörssinoteerauksen keskeytettyä.

Lopullisen päätöksen koskien mm. lunastushintaa välimiesoikeus antanee elo- syyskuussa ja tilitykset osakkeenomistajien pankkitileille tapahtunevat syksyn 2010 aikana.

Kaikille Larox Oyj:n osakkeenomistajille on tullut kirjallisena välimiesoikeuden ohjeistus siitä, miten osakkeenomistajan tulee toimia, mikäli haluaa itse osallistua ns. aktiivisena osakkeenomistajana lunastusmenettelyyn. Mikäli jäät passiiviseksi, niin et periaatteessa menetä mitään, mutta et myöskään saa välimiesoikeuden päätöstä sitä erikseen pyytämättä.