Historia

Osakesäästäjien Keskusliitto ry perustettiin 14.11.1980 varsin kunnianarvoisassa ympäristössä Eduskuntatalossa. Tämä johtui siitä, että yksi perustaja-aktiiveista oli silloinen Kokoomuksen kansanedustaja Jalmari Torikka. Liiton perusti neljä paikallisyhdistystä: Helsingin, Espoon-Kauniaisten, Turun ja Porin yhdistykset.

Osakesäästäjät olivat kuitenkin järjestäytyneet jo ennen nykyisen liiton perustamista. Edeltävä järjestö, Osakesäästäjät ry, oli perustettu vuonna 1977. Osakesäästäjät-järjestöä olivat perustamassa ja sen toiminnassa myös aluksi aktiivisesti mukana mm. tunnetut sijoittajat Jouko Brade ja Seppo Saario.

Järjestöä lähdettiin perustamaan intoa ja puhtia täynnä, olihan Suomessakin tuolloin jo noin 300 000 osakesäästäjää. Järjestön tavoitteena oli osakesijoittamiseen liittyvän tietämyksen lisääminen ja Ruotsin vastaavan Aktiespararna-järjestön esimerkki innosti, muistelee sijoittaja Seppo Saario noita aikoja.

Liitolle tuli alusta alkaen laajapohjainen hallinto: käytännön päätösvaltaa käyttää laaja liittovaltuusto, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja valitsee liittohallituksen. Liiton ylin päättävä elin on joka toinen vuosi kokoontuva liittokokous, joka valitsee liittovaltuuston.

Osakesäästäjien toimintaan on aina liittynyt keskeisenä osana oma jäsenlehti. Arvopaperi-lehden perustamisesta päätettiin liiton perustavassa kokouksessa ja ensimmäinen numero ilmestyi keväällä 1981. Sittemmin Arvopaperi-lehti jatkoi taivaltaan itsenäisenä ja tänä päivänä liiton jäsenlehtenä ilmestyy Viisas Raha.

Liiton ensimmäinen puheenjohtajan, Espoon-Kauniaisten yhdistyksen puheenjohtaja Kauko Pörstin, suuri ansio oli osakesäästämisen aatteen suurien linjojen näkeminen. Hän kirjoitti Arvopaperi-lehden toiseen numeroon 1981 laajan ohjelmajulistuksen, jossa hän kiinnitti huomiota eri sijoitusmuotojen tasapuoliseen verotuskohteluun ja osakesäästämisen merkitykseen yritysten pääomanhankinnassa.

Liiton toiminta-ajatus ja keskeiset linjaukset olivat alusta alkaen selkeitä ja johdonmukaisia ja sisälsivät suuren yhteiskunnallisen mission. Sanoma ei ole yli 30 toimintavuoden aikana keskeiseltä sisällöltään muuttunut, vaikka maailma ja markkinat ovat nyt monessa suhteessa toiset.