Tunnuslukuopas

Aiheuttaako sijoittamisen sanasto ongelmia? Täältä löydät kätevästi sanastoa tavanomaisimmista termeistä mihin sijoitusmarkkinoilla törmää.

EV/EBITDA

4.12.2018

EV/EBITDA = kuvastaa yhtiön velattoman arvon eli yritysarvon (EV) ja tuloksentekokyvyn suhdetta.

Lue lisää »

Nettovelkaantumisaste-%

2.1.2018

Net gearing tai nettovelkaantumisaste kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta, eli sitä mikä on omistajien sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde.

Lue lisää »

Markkinaherkkyys ja Beta

12.12.2017

Eri toimialoilla toimivat yhtiöt reagoivat markkinaan eri tavoin ja nämä voidaan jakaa herkkyyden perusteella syklisiin (aggressiiviset) ja defensiivisiin osakkeisiin.

Lue lisää »

Osinkojen tunnuslukuja

14.11.2017

Osinko on yrityksen maksamaa ”tuottoa” sijoittajalle vapaasta omasta pääomastaan. Toisaalta yrityksellä ei ole velvoitteita maksaa osinkoa,

Lue lisää »

ROE- Oman pääoman tuotto%

5.9.2017

Oman pääoman tuotto (return on equity) on yksi sijoittajan tärkeimmistä tunnusluvuista ja se kuvaa yrityksen kannattavuutta.

Lue lisää »

P/B-luku

8.8.2017

Jatkamme termistössä yhtiöiden hinnoittelun tunnusluvuilla ja seuraavana vuorossa on P/B (price to book).

Lue lisää »

P/E-luku

11.7.2017

Aloitamme yhdestä suosituimmasta tunnusluvusta; eli P/E-luvusta. Valtaosa sijoittajista katsoo tätä ns.

Lue lisää »