Tunnuslukuopas

Aiheuttaako sijoittamisen sanasto ongelmia? Täältä löydät kätevästi sanastoa tavanomaisimmista termeistä mihin sijoitusmarkkinoilla törmää.

EV/EBITDA

4.12.2018

EV/EBITDA = kuvastaa yhtiön velattoman arvon eli yritysarvon (EV) ja tuloksentekokyvyn suhdetta. Tunnusluku kertoo kuinka monta vuotta yrityksellä menisi tehdä velattoman arvonsa verran käyttökatetta, olettaen että käyttökate pysyy samana.

Lue lisää »

Nettovelkaantumisaste-%

2.1.2018

Net gearing tai nettovelkaantumisaste kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta, eli sitä mikä on omistajien sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Mikäli likvidejä varoja ei vähennetä korollisista veloista vaan puhutaan ainoastaan “gearingista”.

Lue lisää »

Markkinaherkkyys ja Beta

12.12.2017

Eri toimialoilla toimivat yhtiöt reagoivat markkinaan eri tavoin ja nämä voidaan jakaa herkkyyden perusteella syklisiin (aggressiiviset) ja defensiivisiin osakkeisiin. Näiden markkinaherkkyyttä mitataan Betalla, joka mittaa osakkeen arvon muutosta suhteessa markkinan kehitykseen.

Lue lisää »

Osinkojen tunnuslukuja

14.11.2017

Osinko on yrityksen maksamaa ”tuottoa” sijoittajalle vapaasta omasta pääomastaan. Toisaalta yrityksellä ei ole velvoitteita maksaa osinkoa, jonka vuoksi oma pääoman on yrityksen näkökulmasta halpaa. Sijoittajalle tuotto muodostuu kuitenkin sekä osingoista,

Lue lisää »

ROE- Oman pääoman tuotto%

5.9.2017

Oman pääoman tuotto (return on equity) on yksi sijoittajan tärkeimmistä tunnusluvuista ja se kuvaa yrityksen kannattavuutta. Sijoittajaa luonnollisesti kiinnostaa se, kuinka sijoittajien varoista huolehditaan ja kuinka ne vaikuttavat yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen.

Lue lisää »

P/B-luku

8.8.2017

Jatkamme termistössä yhtiöiden hinnoittelun tunnusluvuilla ja seuraavana vuorossa on P/B (price to book). Tunnusluku kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhdetta. Sen voisi yksinkertaisesti sanottuna luokitella kuvaavan osakkeen markkina-arvoa.

Lue lisää »

P/E-luku

11.7.2017

Aloitamme yhdestä suosituimmasta tunnusluvusta; eli P/E-luvusta. Valtaosa sijoittajista katsoo tätä ns. Tulos- tai hinnoittelukerrointa ensimmäisenä pohtiessaan hyvää sijoituskohdetta. Tunnusluku kertoo sijoittajalle kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaa osakkeensa nykyhinnan takaisin sen liiketoimintansa nettotuloksen kautta – Eli takaisinmaksuaika saadaan kun (P= price) osakekannan markkina-arvo jaetaan (E=earnings) yhtiön rahamääräisellä nettotuloksella.

Lue lisää »