Osakesijoittamisen strategiat

Osakesijoittamisen eri strategiat ja teemat on tärkeä ymmärtää silloin, kun tekee sijoituksia suoraan osakkeisiin. Strategioiden ja teemojen ymmärtäminen auttaa oman sijoitussuunnitelman laatimista ja toteutusta.

1. Makrotalous antaa pohjan osakkeisiin sijoittamiselle

Markkinataloudessa valtioiden on pakko huolehtia yritystoiminnan kannattavuudesta. Tämä tekee yrityksistä omaisuusluokkana turvallisia sijoituskohteita. Inflaation kiihtyessä osakkeet tuovat paremman suojan inflaatiota vastaan kuin korkosijoitukset. Inflaatiosuoja riippuu myös yksittäisen yrityksen hinnoitteluvoimasta. Talouden kasvu vaikuttaa yritysten tuottoihin. Hyödynnä kehittyvien markkinoiden kasvu.

2. Päätä miten jaat sijoitettavat varat eri omaisuuslajeihin

Pidä 0.5 - 3 vuoden aikana tarvitsemasi varat koroissa tai käteisenä. Ajatus on välttää osakkeiden myynti halvalla, jos hinnat laskevat matalalle tasolle, ja tarvitset käteistä nopeasti käyttöön.

3. Omistuksen keskittäminen vai hajauttaminen?

Keskittämällä omistus muutamaan, esimerkiksi 4 -10 yritykseen, on mahdollista käyttää riittävästi aikaa yritysten liiketoiminnan hyvään ymmärtämiseen. Silloin myös voidaan valita parhaat sijoituskohteet. Sijoituskohteen hyvä tunteminen pienentää tappion mahdollisuutta.

Hajauttamalla laajasti kohdemarkkinaan pääsee lähelle markkinatuottoa. Hajauttamisen voi toteuttaa indeksirahastolla, ETF:llä tai valitsemalla salkkuun laajan kokoelman osakkeita.

Laadi oma osakesijoitusstrategia lataamalla ilmainen pohja, joka käsittelee osakesijoittamisen strategioita syvemmin!

5. Poimi voittajat salkkuun

Päätä mitä kriteereitä käytät sijoituskohteita hakiessa ja miten etsit sijoituskohteita. Valitse analysoitavat ehdokasyritykset kilpailuetujen, kasvumahdollisuuksien ja johdon perusteella. Valitse analysoiduista yrityksistä parhaat salkkuun.

6. Tunnista laatuyhtiöt

Laatuyrityksen tunnusmerkkejä ovat mm. ylivoimainen kestävä kilpailuetu: Tuotemerkki, tuotejohtajuus (laatu, suorituskyky). Korkea pääoman tuotto (ROE/ROI) ja todennäköinen kasvupotentiaali: markkina kasvaa, markkinaosuus kasvaa. Hyvä asema arvoketjussa: Vahva neuvotteluvoima toimittajiin ja asiakkaisiin.

7. Yrityksen arvonmääritys

Markkinatuottoa parempaa tuottoa pienemmällä pääoman menettämisen riskillä voi tavoitella sijoittamalla yrityksiin, jotka on hinnoiteltu merkittävästi arvonsa alapuolelle.

8. Käytä arvonmääritystä osakkeiden ostossa ja myynnissä

Yrityksen tuloksen kehitys on oltava karkeasti ennustettavissa. Tarkasta salkussasi olevien yritysten arvo ainakin kerran vuodessa. Osta jos hinta on vähintään 20 – 40 % alle arvonmäärityksen antaman arvon. Korkea varmuus ennustettavuudessa saa vaikuttaa vaadittavaan turvallisuusmarginaaliin. Omistus myydän, jos löytyy turvallisuusmarginaaliltaan selvästi parempia kohteita.

Haluatko oppia lisää sijoittamisesta? Tutustu jäsenyyteen ja liity mukaan kasvavaan verkostoon!

9. Käytä intuitiota sijoittamisessa: Miltä sijoitukset tuntuvat?

Intuitio eli alitajuinen järki sijoittamisessa perustuu kerättyyn informaatioon, sisäistettyyn liiketoiminnan ja markkinan toimintalogiikkaan ja näiden alitajuiseen, tiedostamattomaan prosessointiin. Prosessoinnin tulos ilmenee esimerkiksi oivalluksena, vahvana tunteena sijoituskohteen vahvuudesta tai heikkoudesta. Intuitio on välitön havainto, johon päätymistä ei voi todistaa.

10. Älä perusta päätöstä tunteisiin kuten esimerkiksi pelkoon tai ahneuteen.

Jos tunnet epämääräisyyttä tai painostavuutta kyse on tunteesta. Intuitio on selkeä, suora, kokonaisvaltainen, selkeä ja hyvältä tuntuva.

11. Hyödy käänneyhtiön tarjoamasta mahdollisuudesta

Arvon määrittäminen on usein vaikeaa heikon kilpailuedun yrityksillä, koska yrityksen tulos ei ole ennakoitavissa. Hinnan ja hahmotellun arvon eron on oltava merkittävä ennen ostopäätöstä. Käänneyhtiön tulos kääntyy vastoin markkinoiden pelkoja merkittävästi positiivisempaan suuntaan. Näkyvään tietoon ja intuitioon perustuva vahva markkinaodotuksista poikkeava sijoittajan näkemys voi antaa hyvän tuoton.

12. Hyödy markkinoiden hintahäiriöistä

Markkinoilla esiintyy koko markkinaan tai yhtä yritystä koskevia aiheettoman suuria hintahäiriöitä. Ostettaessa alennuksen on oltava merkittävä. Yrityksen on oltava niin laadukas, että sitä voisi pitää myös pitkäaikaisena sijoituksena

Osakesäästäjien jäsenenä osallistut kursseille ilmaiseksi tai markkinoita selvästi halvempaan hintaan.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KURSSIT 2022 Sijoittamisen perusteet -kurssi

Kuusi viikkoa kestävä verkko-
kurssi opettaa sinulle sijoittamisen
perusasiat. Kurssin voit aloittaa
koska tahansa.

Kurssin hinta Osakesäästäjien
jäsenille on 29 €, muille 49 €.
ILMOITTAUDU KURSSIT 2022 ja 2023 Sijoittajan verotus ja
veroilmoituksen täyttäminen

16.2. klo 16.30

Sijoittajalle vinkkejä vero-
suunnitteluun ja veroilmoituksen
täyttämiseen.

Jäsenille suunnattu ilmainen
kurssi.
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KURSSIT 2022 Sijoittamisen perusteet nuorelle

Kurssi, jolla nuori oppii
sijoittamisen perusasiat.

Alle 30-vuotiaille suunnattu
ilmainen kurssi, jolle mahtuu
1000 nuorta mukaan.

Ilmoittautuminen on käynnissä!
LUE LISÄÄ KURSSISTA KURSSIT 2022 Osakesijoittamisen perusteet

Syksy 2022

Neljän luennon verkkokurssi jossa
opit miten sijoittaa osakkeisiin ja
miten osakkeilla käydään
kauppaa.

Ilmoittautuminen ei ole vielä
alkanut syksyn kurssille.