Tutkittua tietoa

Haluamme, että päätöksiä tehdään tutkimuksen ja lukujen perusteella. Laadukas tieto ja data edistää suomalaisen sijoittajan asemaa yhteiskunnassa.

Teemme jatkuvasti tutkimuksia joko itse tai yhteistyössä muiden kanssa. Autamme parhaamme mukaan lopputyön tekijöitä ja akateemista tutkimusta.

 

Sijoittajabarometri

Sijoittajabarometri 1/2021 julkaistu 6.5.2021! Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymistä ja heidän näkemyksiään talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehityksestä.

Lue lisää

Välittäjätutkimus

Uusi välittäjätutkimus julkaistaan elokuussa 2021! Tutkimuksella kerätään sijoittajien kokemusten perusteella tietoa pankkien ja muiden arvopaperivälittäjien palveluista ja niiden laadusta.

Varainhoitotutkimus

Tutkimuksessa selvitetään sijoituspalveluiden tarjoajien sijoitusneuvonta- ja varainhoitopalvelujen tasoa, vahvuuksia ja heikkouksia palveluita käyttävien sijoittajien kokemusten perusteella.

Jäsentutkimus

Palvellaksemme jäseniä paremmin haluamme ymmärtää, mitä jäsenemme toivovat. Tutkimuksella kartoitetaan jäsentemme kokemuksia, toiveita ja palautteita Osakesäästäjien toiminnasta, eduista ja palveluista.

Mainetutkimus
Tutkimus keskittyy pörssiyhtiöiden maineen tutkimiseen yksityissijoittajien keskuudessa. Tutkimus on käynnissä ja tulokset julkaistaan syksyllä.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät uutiset