3 sijoittajan velvollisuutta – laiminlyönti voi tulla kalliiksi

29.3.2019

3 sijoittajan velvollisuutta – laiminlyönti voi tulla kalliiksi

 

Helsingin yliopistossa tarkastetussa oikeustieteen väitöskirjassa Marja Luukkonen selvitti sijoittajan velvollisuuksia sekä rajanvetoa sijoittajan ja sijoitustuotteen tarjoajan velvollisuuksien välillä.

 

Oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri Marja Luukkonen, mitkä ovat yksityisen sijoittajan tärkeimmät velvoitteet sijoitustuotetta ostaessa?

 

– Tärkein on selonottovelvollisuus. Sijoittajan täytyy tutustua materiaaliin, joka sijoitustuotteesta annetaan. Lähtökohta on se, että kaikkeen annettuun materiaaliin tulee tutustua. Tilannekohtaisesti sijoittajan selonottovelvollisuus voi kuitenkin supistua. Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa sijoittajalle on annettu markkinointiesitteessä harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa ja tämä tieto on vaikuttanut sijoittajan sijoituspäätökseen.
Hyvin tärkeä on myös sijoittajan tiedonantovelvollisuus. Varsinkin kun puhutaan piensijoittajista, sijoitustuotteen tarjoajan on sijoitusneuvontatilanteessa tehtävä sijoittajan soveltuvuusarviointi. Tätä varten sijoittajan on annettava rehellistä ja totuudenmukaista tietoa sijoituskokemuksestaan ja riskinottokyvystään. Ongelmatilanteessa sijoittajalla on varsin ankara reklamaatiovelvollisuus. Jos sijoittaja esimerkiksi kokee, että hänelle on annettu virheellistä tai puutteellista tietoa sijoitustuotteesta, hänen tulee tehdä reklamaatio sijoitustuotteen tarjoajalle nopeasti eli tämänhetkisen käytännön mukaan kuukauden sisällä siitä, kun hän tulee virheestä tietoiseksi.

 

Mitä sijoittajan tulisi tietää sijoitustuotteen tarjoajan velvollisuuksista?

 

– Tuotteen tarjoajalla on valtavasti velvollisuuksia. Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että hänelle on annettava tietoa sijoitustuotteesta. Lisävelvoitteena on soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointien tekeminen eli tuotteen tarjoajan on arvioitava, onko tuote sijoittajalle soveltuva tai asianmukainen. Tämä tehdään sijoittajan omaksi parhaaksi; kysymyksiä ei esitetä kiusallaan.

 

Mitä sijoittajan tulee tehdä, jos riskit toteutuvat puutteellisten tietojen vuoksi?

 

– Sijoittajan tulee ottaa välittömästi yhteyttä sijoitustuotteen tarjoajaan. Reklamaatiossa ei tarvitse muuta kuin kertoa, millaisesta virheestä on kyse ja koska se on tapahtunut. Aluksi ei tarvitse vaatia vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä vaan ainoastaan tuoda virhetilanne tarjoajan tietoon.

Jos yhtään epäilee, että kaikki ei täsmää, kannattaa aina ottaa yhteyttä tuotteen tarjoajaan. Parempi pelata varman päälle, koska jos sijoittaja laiminlyö reklamaatiovelvollisuutensa, tilanne voi olla jopa se, ettei hän saa minkäänlaista hyvitystä tiedonantovirheestä.

 

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Viisas Raha 2/2019 -lehdestä. 

 

Teksti: Teemu Palkki
Kuva: Timo Porthan

Kommentit

kommenttia