Amer Sportsin osakkeiden lunastustarjous

1.2.2019

Markkinoiden reaktioita ennen kiinalaisen ANTA Sports Products Limitedin esittämää lunastustarjousta Amer Sportsin osakkeista.

Amer Sportsin kurssitaso oli 22 – 29 euroa ennen kuin markkinoille ilmestyi ensimmäinen indikaatio olemassa olevasta kiinalaisesta ostoaikeesta.

11.09.2018 Pörssitiedotteen mukaan ostotarjouksen hintaindikaatio on 40 euroa osakkeelta. Amer Sportsin osakkeen kurssi nousi yli 34 euron tasolle.

11.09 – 06.12.2018 Osakkeen kurssi oli haarukassa 31 – 35 euroa. Markkina ei siis täysin luottanut hintaindikaation realisoitumiseen.

07.12.2018 Kiinalaisten ostotarjous julkistetaan. Osakkeen kurssi nousi yli 38 euron tasolle.

19.12.2018 Ostotarjous alkoi ja markkina alkoi uskoa tarjouksen toteutumiseen.

 

Nyt Amer Sportsin osakkeen hinnoittelussa on määräävänä tekijänä ostotarjouksen 40 euroa. Mitä lähemmäksi ostotarjouksen mukaisen hinnan maksuajankohtaa mennään, sitä lähemmäksi 40 euroa osakkeen kurssi kohoaa. Amerin osakkeesta on tullut “korkopaperi”.

Tarjottua hintaa tulee verrata pörssikurssiin ennen syyskuuta 2018. Oikea vertailukohta ei ole siis nykyinen pörssikurssi, joka määräytyy ostotarjouksen perusteella. 40 euron kurssilla Amer Sportsin osakekannan hinnaksi tulee yli 4 miljardia. Yhtiön vuosiliikevaihto on luokkaa 2,6 – 3,0 miljardia euroa. Ostotarjoushinnalle laskettu P/E on korkea. Vuodelta 2017 jaetulle osingolle laskien osinkotuotto 40 euron hinnalle on 1,75 %.

Kun osakkeenomistaja omistaa yli 9/10 yhtiön osakekannasta, on osakkeenomistajalla oikeus lunastaa muiden osakkeenomistajien osakkeet ns. välimiesmenettelyssä. Nykyisen voimassaolevan osakeyhtiölain lunastushintaa koskevien määräysten mukaan ratkaiseva tekijä lunastushinnan määrittelyssä on se ostotarjouksen hinta, jolla lunastaja on saanut haltuunsa  yli 9/10 yhtiön osakekannasta.

Ylläolevat tiedot ovat faktoja.

Seuraavat tiedot ovat näkemykseni asiassa ja näkemystäni arvioitaessa on huomioitava, että olen aina väärässä.

Olen ilmoittanut hyväksyväni kiinalaisten ostotarjouksen  koska tarjous sisältää kohtuullisen hyvän preemion verrattuna pörssikurssiin ennen syyskuuta 2018. Koko osakekannan arvo suhteessa liikevaihtoon on korkea. P/E luku on korkea. Osinkotuotto tarjotulle hinnalle jäisi alhaiseksi. Pidän varsin todennäköisenä, että kiinalaiset ylittävät ostotarjouksellaan 9/10 osan omistuksen. En usko kilpailevia korkeampia tarjouksia ilmestyvän. Minulla ei myöskään ole tiedossa mitään seikkoja, joilla voisin tehokkaasti välimiesoikeudessa perustella vaatimusta lunastushinnaksi, joka ylittää 40 euroa.

 

Ari Neuvonen

Kirjoittaja on Osakesäästäjien Keskusliiton entinen hallituksen jäsen ja pitkäaikainen sijoittaja.

 

 

Kommentit

kommenttia