Apetitin kannattavuuden tehostustoimet jatkuvat, käyttökate parani viime vuodesta

11.8.2017

Elintarvikeyhtiö Apetit kertoi perjantaina yhtiön kuluneesta toisesta kvartaalista. Apetitin jatkuvien toimintojen liikevaihto laski viime vuoden vertailukauden 85,9 miljoonasta eurosta 77,3 miljoonaan. Liikevaihdon lasku johtui Öljykasvituotteiden ja Viljakaupan myyntimäärien laskusta korkean vertailukauden tasoon verrattuna.  Yhtiön operatiivinen käyttökate (EBITDA) kehittyi sitä vastoin suotuisasti ja kohosi 0,4 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan.

Apetitin toimitusjohtaja Juha Vanhaisen mukaan yhtiön Ruokaratkaisujen liiketoimintasegmentti on onnistunut kasvamaan päivittäistavarakaupan yleistä kehitystä nopeammin. Apetit ei ole kuitenkaan tyytytyväinen Ruokaratkaisujen tulostasoon, vaan jatkaa työtä myynnin lisäämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

Apetit ilmoitti aiemmin huhtikuussa myyvänsä yhtiön Kalaliiketoiminnan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kaupan myötä yhtiö voi jatkossa kohdistaa voimavarojaan aiempaa enemmän kasvispohjaisen syömisen mukaisen strategian toteuttamiseen.

Apetit piti osavuosikatsauksen yhteydessä tulosohjeistuksensa ennallaan. Yhtiö arvioi sen kuluvan vuoden liiketuloksen olevan viime vuotta parempi (0,9 milj. € vuonna 2016). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta yhtiön tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Apetitin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

 

Henri Huovinen, analyytikko OSKL

 

 

Kommentit

kommenttia