Avoin kirje Outokumpu Oyj:n hallitukselle

16.12.2013

Osakeyhtiölain keskeisiin periaatteisiin kuuluu osakkaiden yhdenvertaisuus (OYL 1:7), jonka mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Outokumpu Oyj:n ja ThyssenKruppin omistusjärjestelysopimus näyttää olevan ristiriidassa sanotun säännöksen kanssa.

On ilmeistä, että ThyssenKruppin omistamien Outokumpu Oyj:n osakkeiden myynti liittyy oleellisesti ThyssenKruppin ja Outokummun välisiin omaisuusjärjestelyihin Ternin tehtaan ja VDM-yksikön osalta, huolimatta Outokumpu Oyj:n päinvastaisista vakuutteluista. Jos ThyssenKrupp olisi voinut myydä omistamansa osakkeet täysin erillisenä muista järjestelyistä, ei se olisi asettanut ostoille ehtoa tulevaan osakeantiin osallistumisesta, jolloin osakkeiden hintakin olisi ollut korkeampi.

Lain tulkinta on selvä: mikäli Outokumpu on sopinut ThyssenKruppin kanssa sen omistamien Outokumpu Oyj:n osakkeiden myynnistä Outokummun tietyille osakkeenomistajille merkittävällä alennuksella, Outokumpu on rikkonut osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta suosimalla joitakin yksittäisiä osakkeenomistajia.

Täyttääkseen OYL 1:7 mukaisen velvollisuuden Outokummun olisi pitänyt sopia ThyssenKruppin kanssa, että osakkeita tarjotaan kaikille Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajille. Myynnin ehdoksi olisi voitu asettaa peruuttamaton sitoumus tulevaan osakeantiin osallistumisesta.

Tarjous ei olisi merkittävästi viivästyttänyt järjestelyä, sillä vastausajaksi olisi voitu asettaa nykyisen tavan mukaisesti viikko tai kaksi.

Osakesäästäjät katsoo, että Outokumpu Oyj:n tulisi tarjoutua korvaamaan erittäin edullisen osakekaupan ulkopuolelle jääneille osakkeenomistajilleen näin tietoisesti aiheuttamansa vahinko.

Helsingissä 16.12.2013
Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kommentit

kommenttia