Digitalisaation vaikutus osakkeen arvoon

8.10.2015

Digitalisaatio haastaa jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla perinteistä liiketoimintaa, mikä vaikuttaa myös yhtiöiden arvonluontikykyyn.

Osakesäästäjien keskusliitto ry haluaa korostaa, että digitalisaatio tuo haasteita mutta erityisesti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen tuo lisäarvoa myös pörssiyhtiöiden liiketoimintaan.

Yhtiöiden on tärkeätä pohtia miten digitalisaatio tulevaisuudessa vaikuttaa yhtiöiden liiketoimintaan ja liiketoimintaympäristöön ja tätä kautta yhtiöiden tuloksentekokykyyn ja –potentiaaliin. Nämä asiat on hyvä kommunikoida myös sijoitusmarkkinoille, jotta sijoittajat pystyvät arvioimaan yhtiöiden menestymismahdollisuuksia ja kilpailuetujen säilymistä myös pitkällä aikavälillä.

Kommentit

kommenttia