EV/EBITDA

4.12.2018

EV/EBITDA = kuvastaa yhtiön velattoman arvon eli yritysarvon (EV) ja tuloksentekokyvyn suhdetta. Tunnusluku kertoo kuinka monta vuotta yrityksellä menisi tehdä velattoman arvonsa verran käyttökatetta, olettaen että käyttökate pysyy samana. Käyttökatteella eli EBITDA:lla tarkoitetaan yrityksen katetta kun liikevaihdosta on poistettu yrityksen toimintakulut. EV/EBITDA mediaani on Helsingin pörssissä ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana n. 9,5 mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksiltä menisi keskimäärin 9,5 vuotta kerryttää käyttökatetta velattoman arvonsa verran. Korkea EV/EBITDA voi kertoa siitä, että yrityksen käyttökate on heikko. Huomionarvoista on se, että kasvuryityksillä on monesti ollut korkeampi EV/EBITDA tunnusluku verrattuna yrityksiin joiden liiketoiminnan kasvu on jo hidastunut. EV/EBITDA huomioi yrityksen velkaantuneisuutta ja kassaa toisinkuin voittokerroin eli P/E luku, mutta investointeja ja poistoja ei kuitenkaan oteta huomioon.

Yritysarvo ja markkina-arvo on helppo hahmottaa vertaamalla yrityksen ostamista asunto-osakkeen ostamiseen. Yritysarvoa kuvastaa tässä esimerkissä asunto-osakkeen velatonta hintaa ja markkina-arvo taas asunto-osakkeen myyntihintaa.

Esimerkki: Henkilö A on ostamassa asuntoa, jonka myyntihinta on 100 000e ja asunnolla on yhtiölainaa 70 000e. Tätä asunto-osaketta ostaessa Henkilö A on vastuussa myös asuntoon kohdistuvasta yhtiölainasta, mikä tekee asunnon velattomaksi arvoksi 170 000e. Sama pätee myös yrityksen ostamiseen, eli jos yrityksen markkina-arvo olisi 50 miljoonaa euroa ja sillä olisi velkaa 10 miljoonaa euro, yrityskaupan myötä on vastuussa myös yrityksen lainoista ja täten ollen velaton kauppahinta olisi 60 miljoonaa euroa. (esimerkki on yksinkertaistettu eikä siinä ole otettu huomioon esim. preemiota).

Laskukaava: Yrityksen markkina-arvo + korolliset velat – likvidit varat (käteinen, lyhyt- aikaiset sijoitukset) / käyttökate.

Esimerkki Case:

Yritys X                                                     Yritys Y

P= 50 miljoonaa                                       P= 50 miljoonaa

E= 5 miljoonaa                                         E= 5 miljoonaa

Käyttökate 6 miljoonaa                          Käyttökate = 6 miljoonaa

P/E = 10                                                     P/E= 10

Nettokassa = 2 miljoonaa                       Nettokassa = 10 miljoonaa

 

Kummallakin yrityksellä on tismalleen sama hinta (P) ja tulos (E), joten P/E luku on sama 10. Yrityksellä X on velkaa 8 miljoonaa ja käteistä 10 miljoonaa eli nettokassa on näin ollen 2 miljoonaa euroa. Yrityksellä Y taas on velkaa 10 miljoonaa, mutta kassassa on rahaa 20 miljoonaa eli nettokassa on 10 miljoonaa.

Yrityksen X EV/EBITDA = hinta 50 miljoonaa + velat 8 miljoonaa – varat 10 miljoonaa / käyttökate 6 miljoonaa = 8

Yrityksen Y EV/EBITDA = hinta 50 miljoonaa + velat 10 miljoonaa – varat 20 miljoonaa / käyttökate 6 = 6,7

Yritys X tekisi kahdeksassa vuodessa käyttökatetta velattoman arvonsa verran kun taas Yritys Y pystyisi siihen alle seitsemässä vuodessa. Näin ollen voimme todeta, että yrityksen Y luvut ovat houkuttelevammat näillä tunnusluvuilla mitattaessa.

Kommentit

kommenttia