Hallituksen verolinjaukset kielteisiä kotimaisen omistajuuden kannalta

26.3.2013

Osakesäästäjien Keskusliitto pitää hallituksen kehysriihessä 21.3.2013 sopimia verolinjauksia haitallisina kotimaisten pääomamarkkinoiden ja kotimaisen omistajuuden kannalta. Erityisesti kun uusi osinkoverolinjaus koskettaa ainoastaan yksityishenkilöitä ja kuolinpesiä, on ihmeteltävä miksi eri omistajaryhmät asetetaan näin selkeästi eriarvoiseen asemaan.

Lisäksi on kansainväliselläkin tasolla täysin poikkeuksellista, että listatun yrityksen omistajan verotus on lähes 20 prosenttiyksikköä korkeampi kuin listaamattomissa yrityksissä. Tämä vähentää yritysten mielenkiintoa pörssilistautumista kohtaan ja uhkaa kasvattaa yhtiöiden virtaa pörssistä ulospäin. Muutamat yhtiöt ovat jo nykyisen verotuksen aikana tehneet omat johtopäätöksensä ja poistuneet pörssistä.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta olisi ensiarvoisen tärkeätä, että ihmisiä kannustettaisiin kasvattamaan osakeomistuksiaan kotimaisissa yhtiöissä. Kotitaloudet ovat merkittävä osa suomalaista omistajuutta ja ne ovat olleet myös mukana rahoittamassa yhtiöiden kasvua osakeantien kautta. Nyt tehtyjen päätöksen seurauksena riski yhtiöidemme siirtymisestä ulkomaiseen määräysvaltaan kasvaa.

Hallituksen kehysriihessä sovittiin muun muassa seuraavista asioista:

Pääomatulojen verotus

Pääomatulojen veroprosentit pysyvät ennallaan, mutta tuloraja alenee. Tämän seurauksena pääomatulosta maksetaan veroa 30 prosenttia 40 000 euroon asti ja tämän rajan ylittävältä osalta 32 %.

Yhteisöverotus

Yhteisöverokantaa alennetaan 20 prosenttiin nykyisestä 24,5 prosentista vuoden 2014 alusta.

Pörssiosinkojen verotus

Yksityishenkilön ja kuolinpesän saamat pörssiosingot muuttuvat kokonaan veronalaisiksi vuoden 2014 alusta alkaen kun nykyinen 30 % verovapaa osuus poistuu. Osingot verotetaan saajan pääomatuloina.

Yhtiön maksama vero huomioiden tämä tarkoittaa pörssiosingoille 44,0 ja 45,6 prosentin kokonaisveroasteita.

Listaamattomista yrityksistä saatavien osinkojen verotus

Listaamattomista yrityksistä saatavien osinkojen verotus yksinkertaistuu. 60 000 euron verovapaa raja poistuu eikä osinkoja missään olosuhteissa veroteta enää ansiotuloina. Osingoista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verotonta siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa. Ylimenevä osa verotetaan kokonaisuudessaan pääomatulona.

Yhtiön maksama vero huomioiden tämä tarkoittaa listaamattomien yritysten maksamille osingoille 26,0 ja 26,4 prosentin kokonaisveroasteita.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Antti Lahtinen
toimitusjohtaja

Kommentit

kommenttia