IMF nosti Kiinan talouskasvuennustetta, lyhyen aikavälin riskit maassa pienentyneet

14.6.2017

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) kertoi keskiviikkona nostaneensa Kiinan kuluvan vuoden talouskasvuennusteen aiemmasta 6,6 prosentista 6,7 prosenttiin. Ennustenosto on jo toinen tämän vuoden aikana, sillä tammikuussa IMF arvioi vielä Kiinan BKT:n kasvavan kuluvana vuonna 6.5 %. IMF odottaa Kiinan taloukasvun hieman hidastuvan tulevina vuosina, sillä vuosien 2018-2020 välille maan kasvuennuste on 6,4 % vuositasolla.

IMF:n talouskasvuennusteen nosto perustuu Kiinan lyhyen aikavälin riskien pienentymiseen. Viime aikoina koholla olleista riskeistä esimerkiksi yhtiöiden velkaantuneisuuden kasvunopeus on hidastunut ja kiinteistöpuolen hinnannousu on tasaantunut, mitkä omalta osaltaan ovat pienentäneet luottoriskiä. Kiinan hallinnon tekemät uudistukset muun muassa maan finanssisektoriin liittyen ovat edenneet suhteellisen hyvin. IMF:n mukaan Kiinalla on kuitenkin vielä paljon uudistuksia tehtävänä, jotta maan vahva talouskasvu jatkuisi keskipitkällä aikavälillä. Maan siirtyminen investointivetoisesta taloudesta kohti yksityistä kulutusta tuo erilaisia haasteita maan hallinnolle, joihin tulisi reagoida suhteellisen pikaisella aikataululla.

IMF mainitsee Kiinan hallinnon tärkeimmiksi tehtäviksi jatkossa mm. yksityisen kulutuksen tukemisen eri muodoissaan, valtionomisteisten yhtiöiden reformien edistämisen, hiili- ja terässektorin ylikapasiteetin purkamisen, finanssisektorin ulkopuolisten yhtiöiden velan alentamisen, rahapolitiikan toimintamekanismien kehittämisen ja yleisesti finanssisektorin mahdollisten riskien tarkemman arvioimisen.

Kiinan talouskasvun merkitys globaalille taloudelle on huima, sillä viime vuosina globalista BKT:n kasvusta noin kolmasosa on tullut Kiinasta. Vielä vuonna 2006 globaalista bruttokansantuotteessa länsimaiden osuus oli kokonaisuudessaan selvästi yli 70%, mutta nyt yli 10 vuotta myöhemmin länsimaiden taloudet kattavat enää noin 60 % maailman BKT:sta. Kehittyvien maiden tuoma kasvu siis tulee olemana jatkossa yhä tärkeämpi ajuri niin yrityksille ja sen myötä osakemarkkinoille.

 

Henri Huovinen, analyytikko OSKL

Kommentit

kommenttia