Investors Housen toimitusjohtaja Roininen uskoo yhtiön kasvun jatkuvan voimakkaana

14.9.2016

Kiinteistösijoitusyhtiö Investors House Oyj:n toimitusjohtaja Petri Roininen kertoi Osakesäästäjien Keskusliitolle yhtiön tuoreimmat kuulumiset ja vastaili sijoittajia kiinnostaviin kysymyksiin Investors Housen nykytilanteesta ja näkymistä. Investors Housen toimitusjohtajana vuoden 2015 alussa aloittaneella Roinisella on pitkä kokemus suomalaisen liike-elämän parista ja hän on myös kirjoittanut kirjan: “Yrittäjämäinen ote johtamiseen”.

Kertoisitko hieman Investors Housen historiasta ja toiminnasta?

Investors Housella on kaksi juurta. Vanhempi juuri on SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, joka on ollut pörssissä vuodesta 1989 ja on sellaisena toiseksi vanhin nykyisistä listatuista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Toinen juuri on Investors House, joka perustettiin 2009, ja joka aloitti toimintansa kehittämällä ja toteuttamalla asuntohankkeita yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Vuonna 2015 nämä toiminnot yhdistyivät ja strategiaksi valittiin keskittyminen asumiseen. Perinteinen yhtiö sai silloin uuden suunnan.

Tänään Investors House on asumiseen keskittynyt sijoitusyhtiö jonka osaketta voi ostaa pörssistä, ja joka pyrkii tuottamaan omistajalleen vuotuisen 10 %:n kokonaistuotot osinkoina ja osakkeen arvon kehittymisenä.

 

Investors House toimii kiinteistöliiketoiminnassa kahdella konseptilla: omat suorat sijoitukset ja Management-palvelut. Kertoisitko niistä tarkemmin?

Olemme pyrkineet monipuolistamaan ansaintapohjaamme siten, että suorien asuntosijoitusten lisäksi palvelemme Management-toiminnan muodossa muita asuntoja omistavia sijoittajia. Omat suorat sijoitukset muodostuvat kasvukeskusten asunnoista noin 78 %:sti, 20 %:n osalta kaupallisista kiinteistöistä ja 2 %:n osalta Management-toiminnoista. Management-toiminta muodostuu muiden sijoittajien omistamien kiinteistöjen johtamisesta sekä OVV Asuntopalvelut Oy:sta, joka on valtakunnallinen vuokravälitykseen erikoistunut franchising-ketju. OVV palvelee noin 8.000 yksityistä asuntosijoittajaa 10 paikkakunnalla Suomessa. Näin asumiseen keskittyvällä Investors House konsernilla on fokus asumisessa ja siinä useampi toisiaan tukeva ansaintalogiikka.

 

Missä kiinteistönne sijaitsevat? Ketkä ovat asiakkaitanne?

Kiinteistöistä sijoitettujen eurojen kautta laskettuna  6/2016 tilanteessa 89 % sijaitsee pääkaupunkiseudulla tai maakunnallisissa kasvukeskuksissa ja 11 % pienissä kaupungeissa. Kiinteistöistä 88 % on uudehkoja siten, että ne on rakennettu 1990 tai myöhemmin,

Asiakkaitamme ovat luonnollisesti asuntojen vuokralaiset, joille tarjoamme vuokra-asuntoja 11 kaupungissa. Asiakkaitamme ovat myös mainitut 8.000 asuntosijoittajaa, joita OVV palvelee 10 paikkakunnalla tehden vuositasolla noin 3.500 vuokrasopimusta asukkaiden kanssa. Yhteistyökumppaneita on ne muut asuntosijoittajat, joiden kanssa toteutamme yhteisiä hankkeita.

 

Miten Investors Housen kulunut vuosi on sujunut? Mitkä ovat liiketoimintanne näkymät ja tavoiitteet?

Kuluva vuosi on ollut kasvun täyteinen. Vuoden takaiseen verrattuna liiketoiminnan volyymi on kasvanut selvästi. Kuluvan vuoden operatiivisesta tuloksesta arvioimme muodostuvan paremman kuin edellisvuonna.

Keskipitkällä tähtäimellä pyrimme kasvattamaan liiketoimintaamme merkittävästi kuitenkin siten, että kasvu tapahtuisi useiden pienempien askeleiden kautta. Tällöin riskienhallinnan edellytykset ovat paremmat kuin liian nopeasti edetessä.

 

Mitkä ovat liiketoimintanne riskit? Miten olette niihin varautuneet?

Rahoituksen saatavuus ja hintariskit ovat pääomaa sitovassa toiminnassa ilmeiset. Näitä pyrimme hallitsemaan pitämällä omavaraisuusasteen vähintään 45 %:ssa sekä suojaan emoyhtiön lainat koronnousun varalta vähintään 50 %:sti. Olemme molemmilla mittareilla hieman yli näiden tasojen.

Vuokrausriski liittyy sekä käyttöasteeseen että vuokriin. Vuokratasot ovat erityisesti pk-seudulla nousseet selvästi viimeiset vuodet ja erityisesti pienistä asunnoista on ollut pulaa. Toisaalta on paikkakuntia, joissa alhaisista vuokrista huolimatta asunnot ovat tyhjinä. Tämä kertoo omaa kieltään kaupungistumisesta, joka on megatrendi. Me olemme ajatelleet siten, että hajautamme sijoituksiamme sellaisille paikkakunnille, joissa väestön kasvun voidaan pitkällä aikavälillä olettaa olevan positiivista, mikä tarkoittaa noin 10-15 kaupunkiseutua.

Tekninen kuntoriski pyritään hallitsemaan siten, että korjaustarpeet analysoidaan investoitaessa sekä siten, että pyritään pitämään kiinteistökannan ikäjakauma matalariskisenä. Meidän omistamista kiinteistöistä 88 % on rakennettu tai peruskorjattu vuoden 1990 jälkeen.

 

Miten näette kiinteistömarkkinoiden kehityksen Suomessa lähivuosina (yleinen kehitys, tuotto-odotus, hintatason kehitys jne.., houkuttelevuus sijoituskohteena:  asunnot vs. liikekiinteistöt)?

Kiinteistömarkkina ja erityisesti asuntosektori vaikuttaa olevan sijoittajien keskuudessa hyvin suosittu tällä hetkellä. Tätä on helppo ymmärtää kun katsoo eri omaisuuslajien tuotto-odotuksia ja riskejä. On kuitenkin tärkeä ymmärtää myös kiinteistösijoittamisen riskit, jotka ovat monimaisemmat kuin useassa muussa omaisuuslajissa. Itse pitäisin tällä hetkellä hyvin tärkeänä katsoa investointien kassavirtaa ja nettotuottoa. Investors Housessa arvioimme kaikkia investointeja suhteessa siihen miten ne vaikuttavat meidän operatiiviseen tulokseemme sekä osakekohtaiseen nettovarallisuuteen. Näin uskomme parhaiten edistävämme sijoittajan kokonaistuottotavoitteen saavuttamista.

 

Miten Suomen väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan Investors Housen liiketoimintaan? Entä yksin asuvien määrän kasvu?

Ikääntyminen, kaupungistuminen ja yksinasuvien määrän kasvu ovat vahvoja trendejä, joita ei tule sivuuttaa. Pohjimmiltaan kyse on siitä että väestörakenne muuttuu nopeammin kuin rakennettu asuntokanta. Uudistuotanto ei tahdo riittää ratkaisuksi nopeasti muuttuvaan demografiseen kenttään. Siksi olisi tärkeää että maankäytössä, tonttipolitikassa ja asuntotuotannon ohjauksessa hellitettäisiin sääntelyä ja annettaisiin markkinoille enemmän edellytyksiä tuottaa tarpeen mukaisia asumisratkaisuja. Investors House toiminnassa nämä seikat vaikuttavat luonnollisesti siihen millaisille sijainneille ja millaisiin huoneistoihin näemme mielekkäänä sijoittaa. Nämä trendit osaltaan vaikuttivat siihen, että olemme päättäneet selvittää asuntojen hankekehityksen toimintamahdollisuudet kasvukeskuksissa.

 

Kertoisitko osingonjakopolitiikastanne?

Osingonjakopolitiikkamme on yksinkertainen ja perustuu kassavirrallista tulosta kuvaavaan ns operatiiviseen tulokseen (EPRA): Politiikan mukaan jaamme 50-90 % operatiivisesta tuloksesta osinkoina.

 

Miksi sijoittajan kannattaa omistaa Investors Housea?

Perinteinen yhtiö on vuonna 2015 saanut uuden suunnan ja tulokset tästä alkavat näkyä operatiivisen tuloksen ja osakekohtaisen nettovarallisuuden kasvuna. Sijoittajan kannalta Investors House yhdistää tehokkaalla tavalla asuntosijoittamisen piirteet ja pörssiosakkeen hyödyt.

 

Henri Huovinen / OSKL

Kommentit

kommenttia