fbpx

Kuukauden osake: Ahlström-Munksjö

22.2.2019

Kuukauden osakkeessa esittelemme jonkin mielenkiintoisen, ajatuksia herättävän osakkeen. Osake saattaa olla esittelyhetkellä joko hyvä tai huono sijoituskohde eikä esittelyssä anneta sijoitussuosituksia. Nämä päätökset jätetään lukijalle.

Helmikuun osakkeeksi on valittu Ahlströn-Munksjö joka jatkaa sukuomisteisten pörssiyhtiöiden teemaa. Yhtiöllä on selkeä kasvollinen omistaja, Ahlströmin suku. Kasvollista omistajaa pidetään hyvänä asiana. Kun suvun varat ovat kiinni yhtiössä, yhtiöiden liiketoimintaa halutaan kehittää pitkäjännitteisesti ja suunnitelmallisesti. Usein sukuomisteisten yhtiöiden osinkotuotto on keskimääräistä korkeampi, tässä tapauksessa yhtiö jää keskiarvon alapuolelle. Riskinä on, että osinko halutaan pitää vuodesta toiseen korkeana vaikka tulos ei siihen antaisi aihetta.

Ahlström-Munksjö kertoo internetsivuillaan omasta toiminnastaan seuraavasti:

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Ahlströn-Munksjö kuuluu 1624 Meur markkina-arvollaan Helsingin pörssin suuriin yhtiöihin. Yhtiö on perustettu vuonna 1908 aloittaen paperi, puutavara ja konepajatuotteiden valmistajana. Antti Ahlström oli aloittanut liiketoimintansa kuitenkin jo vuonna 1851. Yhtiö omisti lisäksi lasitehtaan Karhulassa. Vuonna 1987 yhtiö luopui metsäteollisuudesta myydessään tehtaat Enso-Gutzeitille ja 1999-2005 yhtiö keskittyi kuitumateriaaleihin ja erikoispapereihin luopumalla samalla konepajatuotteiden, pumppujen, pakkausten ym valmistuksesta.  Ahlström listautui Helsingin pörssiin päälistalle 17.3.2006. Yhdistyminen ruotsalaisen Munksjön kanssa saatiin päätökseen kun Ahlström-Munksjö Oyj rekisteröitiin 1.4.2017 ja kaupankäynti uudella osakkeella alkoi 3.4.2017 Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa.

Ahlströn-Munksjöllä on 41 tuotantolaitosta 14 maassa, pääosin kuitenkin Euroopassa, maailmanlaajuinen myyntiverkosto, työntekijöitä yli 8000 ja yhtiön pääkonttori on Tukholmassa.

 

Yhtiön internetsivulla on laskuri päätöskurssihakua varten, varhaisin osakkeen kurssi on 7.6.2013 jos tietoa tarvitaan esimerkiksi ostohinnan määrittämiseksi. Osakkeenomistajia Ahlström-Munksjöllä on lähes 12.000 .

 

Ohessa on linkki Ahlström-Munksjön internetsivun Osakemonitoriin jossa osakkeen kurssia voidaan tarkastella halutulla aikavälillä. Sivulla on tietoa myös muista sijoittajaa kiinnostavista asioista.

 

https://www.ahlstrom-munksjo.com/fi/Sijoittajat/Osake/

 

Ahlströn-Munksjö listaa yhtiön taloudellisiksi tavoitteiksi: käyttökate yli 14% yli suhdanteen, nettovelkaantumisaste alle 100% ja osinko “vakaa ja vuosittain kasvava osinko joka maksetaan kahdesti vuodessa”.

 

Yhdistymisensä jälkeen Ahlström-Munksjön kurssi on käynyt ylimmillään 24.5.2017  20,23 eurossa ja alimmillaan 27.11.2018  10,68 eurossa. Nyt 21.2.2019 Ahlström-Munksjön osakekurssi on 13,50 euroa.

 

Vastaavasti 12kk ylin kurssi on ollut 17,74 euroa ja alin kurssi 10,68 euroa.

Ahlström-Munksjön osake on marraskuusta 2017 lähtien ollut sahaavassa laskussa. 12 kuukauden aikana Ahlström-Munksjön osake on laskenut -19,76% ja vuoden 2019 alusta osake on noussut +10,38 prosenttia.

 

Ahlström-Munksjön liikevaihto kehittyi hyvin maltillisesti aina vuoteen 2017 jolloin yhdistyminen tapahtui.

Osakekohtainen tulos on ollut vuosina 2010-2014 heikko vaihdellen nollan molemmin puolin vuoden 2010 0,25 eurosta vuoden 2013 -1,87 euroon. Vuonna 2015 osakekohtainen tulos nousi 0,43 euroon, 2016  0,79 euroon, 2017 0,73 euroon. ja 2018 0,54 euroon

 

Osinkoa ei maksettu vuosina 2010, 2011, 2012, ja 2015 lainkaan, 2013 0,09 euroa, 2014 0,23 euroa, 2016 0,21 euroa, 2017 0,49 euroa ja 2018 0,52 euroa.  Osinkotuotto on tuoreimman osinkoehdotuksen 0,52eur ja kurssin 13,50eur mukaan 3,9%. Osinkosuhde on 96% joka on tarpeettoman korkea.

Ahlström-Munksjön osinkopolitiikka “vakaa ja vuosittain kasvava osinko” ei ota kantaa osinkosuhteeseen.

 

Ahlström-Munksjön oman pääoman tuotto on vuosina 2010-2014 ollut heikko vaihdellen -18,7 ja +1,7% välillä. Vuosina 2015-2017 oman pääoman tuotto on kasvanut +5,5%:sta +9,0%:iin.

 

Gearing eli velkaatuneisuus on painunut laskuun vuoden 2010 168%:sta 2017 36%:iin mikä on jo hyvää tasoa. Tunnusluvuilla mitattuna Ahlströmin ja Munksjön yhdistyminen on näkynyt kautta linjan positiivisena. Liikevaihto on kasvanut merkitsevästi, tulos parantunut, osingonmaksulyky kohentunut ja pääoman tuotto parantunut. Aika tulee näyttämään onko aiemmin heikosti kannattanut yhtiö saatu käännettyä parempaan suuntaan vai onko käänne vain seurausta suotuisasta suhdanteesta.

 

Ahlsröm-Munksjötä seuraa seitsemän analyytikkoa, Danske Marketsin Antti Koskivuori ja Oskar Lindsröm, Handelsbankenin Markku Järvinen, Inderesin Antti Viljakainen, Kepler Chevreuxin Mikael Jåfs, Nordea Marketsin Harri Taittonen ja SEB Enskildan Linus Larsson. Vara Researchilla ei ole konsensusennusteita Ahlström-Munksjöstä eikä Ahlström-Munksjön internetsivulla ole mainintaa tai linkkejä konsensusennusteisiin.

 

Tomi Salo

Kirjoittaja on Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen ja pitkäaikainen sijoittaja.

Kirjoittaja ei omista Ahlström-Munksjön osakkeita.

 

Seuraa Osakesäästäjiä somessa @osakeliitto ja saa tuoreimmat julkaisut sijoittamiseen liittyen ensimmäisenä!

 

 

 

Kommentit

kommenttia