Kuukauden osake: Kemira

28.1.2019

Kuukauden osakkeessa esittelemme jonkin mielenkiintoisen, ajatuksia herättävän osakkeen. Osake saattaa olla esittelyhetkellä joko hyvä tai huono sijoituskohde eikä esittelyssä anneta sijoitussuosituksia. Nämä päätökset jätetään lukijalle.

 

Tammikuun osakkeeksi on valittu Kemira joka jatkaa sukuomisteisten pörssiyhtiöiden teemaa. Yhtiöllä on selkeä kasvollinen omistaja, Paasikiven suku joka on merkitsevänä omistajana myös Tikkurilassa ja Uponorissa. Kasvollista omistajaa pidetään hyvänä asiana. Kun suvun varat ovat kiinni yhtiössä, yhtiöiden liiketoimintaa halutaan kehittää pitkäjännitteisesti ja suunnitelmallisesti. Usein sukuomisteisten yhtiöiden osinkotuotto on keskimääräistä korkeampi. Riskinä on, että osinko halutaan pitää vuodesta toiseen korkeana vaikka tulos ei siihen antaisi aihetta.

 

Kemira kuuluu 1.617 Meur markkina-arvollaan Helsingin pörssin suuriin yhtiöihin. Yhtiö on perustettu jo vuonna 1920 aloittaen toimintansa Valtion Rikihappo ja Superfosfaatti Oy -nimisenä lannoite- ja kemikaalitehtaana ja vuoteen 1972 asti yhtiön nimi oli Rikkihappo Oy.  Kemira listautui Helsinhgin pörssiin päälistalle 10.11.1994. Listautumispäivän kurssi oli 38,00 markkaa. Vesikemikaaleista tuli yhtiön strategian perusta vuonna 2008.

Kemiralla on yksiköitä 40 maassa, työntekijöitä on yli 4700 ja myyntiä on yli 100 maahan.

 

Yhtiön internetsivulla on laskuri päätöskurssihakua varten, varhaisin osakkeen kurssi on 12.9.1996 jos tietoa tarvitaan esimerkiksi ostohinnan määrittämiseksi. Osakkeenomistajia Kemiralla on yli 34000.

 

Ohessa on linkki Kemiran internetsivun Osakemonitoriin jossa osakkeen kurssia voidaan tarkastella halutulla aikavälillä. Sivulla on tietoa myös muista sijoittajaa kiinnostavista asioista.

 

https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/osaketieto/osakekurssi/

 

Listautumisensa jälkeen Kemiran kurssi on käynyt ylimmillään 5.2.2007  17,40 eurossa ja alimmillaan 11.3.2009  3,90 eurossa. Nyt 24.1.2019 Kemiran osakekurssin on 10,43 euroa.

 

Vastaavasti 12kk ylin kurssi on ollut 11,84 euroa ja alin kurssi 9,34 euroa.

Kemiran osake on liikkunut viiden viime vuoden ajan sivuittain 8,92 euron ja 12,44 euron välissä varsinaisen haarukan ollessa 10 ja 12 euron välissä. Vuoden 2018 aikana kurssikehitys on ollut laskeva tammikuun 11,99 eurosta vuoden alimpaan, joulukuun 9,61 euroon. 12 kuukauden aikana Kemiran osake on laskenut -10,59% ja vuoden 2019 alusta osake on noussut 5,48 prosenttia.

 

Kemiran liikevaihto on kehittynyt hyvin maltillisesti. Vuonna 2014 kasvu edellisvuodesta oli -4,1% ja vuosina 2015-2018 kasvuprosentit pysyivät yksinumeroisina vaihdellen välillä -0,4-5,2%. Vain vuonna 2016 liikevaihdon kasvu nousi muista vuosista poiketen 11,1 prosenttiin.Vuosille 2018-2020 liikevaihdon arvioidaan kasvavan parhaimmillaan +4,7% ja alimmillaan +2,0%. Kasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana.

 

Osinko on pysynyt vuosina 2011-2017 samana 0,53 eurossa, vuoden 2018 perusteella maksettavaan osinkoon arvioidaan kasvua 0,57 euroon ja 2019-2020 0,60 euroon. Samalla Kemiran osakekohtaisen tuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2017 0,73 eurosta asteittain vuoden 2020 1,06 euroon. Näillä ennusteilla vuonna 2020 osinkosuhde on vielä maltillinen 57%. Osinkotuotto on viimeisimmän jaetun osingon 0,53eur ja kurssin 10,43eur mukaan 5,1%. On odotettavaa että vahvan perheomistuksen takia Kemiran osinkotuotto pysyy hyvänä vaikka yhtiön kasvu ei siihen antaisi aihetta.

Kemira ilmoittaa osinkopolitiikkanaan ”tavoitteena on jakaa vakaata ja kilpailukyyistä osinkoa” mutta ei ota kantaa osinkosuhteeseen.

 

Kemiran oman pääoman tuotto on vuosina 2014-2017 vaihdellut välillä 9,0 – 10,0% ja arvio vuodesta 2018 eteenpäin nousee 10,0 – 12,0%:iin.

Omavaraisuusaste on vastaavina vuosina laskenut 51 prosentista 44 prosentiin ja vuodesta 2018 eteenpäin arvioidaan vaihteluväliksi 45 – 48%.

Gearing eli velkaatuneisuus vaihtelee samana aikana 39 – 56% välillä ja 2018-2020 velkaantuneisuuden arvioidaan painuvan asteittain 56 prosentista 39 prosenttiin mikä on kohtuullinen.Tunnusluvuilla mitattuna Kemira on yhtiönä kunnossa mutta liikevaihdon vaatimaton kasvu näkyy niin osakkeen kurssissa kuin ennusteissa.

 

Kemiraa seuraa 11 analyytikkoa, Carnegien Robin Santavirta, Danske Marketsin Panu Laitinmäki, Evlin NN, Handelsbankenin Markku Järvinen, HSBC:n Martin Evans, Inderesin Petri Gostowski, Nordea Marketsin Harri Taittonen, OP Financial Groupin Henri Parkkinen, SEB Enskildan Anssi Kiviniemi ja Lasse Rimpi ja UBS AG:n Ben Gorman. Vara Research esittää sivullaan konsensusennusteina Inderesin, OP:n ja SEB:n suositukset jotka ovat vastaavassa järjestyksessä Vähennä – Osta – Osta. Analyytikoiden tavoitehinnat ovat vastaavasti 11,00 – 13,00 – 12,20 euroa. Kaikki suositukset ovat väliltä 24.10. – 29.10.2018

Kemira: kemikaaleja sellu- ja paperiteollisuudelle sekä vedenkäsittelyyn

Kemira: hyvä osinkotuotto mutta liikevihdon kasvu vaatimatonta

 

Tomi Salo

Kirjoittaja on Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen ja pitkäaikainen sijoittaja.

Kirjoittaja omistaa Kemiran osakkeita.

 

Seuraa Osakesäästäjiä somessa @osakeliitto ja saa tuoreimmat julkaisut sijoittamiseen liittyen ensimmäisenä!

 

 

 

Kommentit

kommenttia