Kuukauden osake: Vaisala

28.3.2019

Kuukauden osakkeessa asiantuntijamme Tomi Salo esittelee jonkin mielenkiintoisen, ajatuksia herättävän osakkeen. Osake saattaa olla esittelyhetkellä joko hyvä tai huono sijoituskohde eikä esittelyssä anneta sijoitussuosituksia. Nämä päätökset jätetään lukijalle.

Maaliskuun osakkeeksi on valittu Vaisala joka jatkaa sukuomisteisten pörssiyhtiöiden teemaa. Yhtiöllä on selkeä kasvollinen omistaja, Voipion suku, jolla on merkitsevä omistusosuus yhtiössä joko henkilökohtaisesti tai sijoitusyhtiön kautta. Kasvollista omistajaa pidetään hyvänä asiana. Kun suvun varat ovat kiinni yhtiössä, yhtiöiden liiketoimintaa halutaan kehittää pitkäjännitteisesti ja suunnitelmallisesti. Usein sukuomisteisten yhtiöiden osinkotuotto on keskimääräistä korkeampi, tässä tapauksessa yhtiö jää keskiarvon alapuolelle. Riskinä on, että osinko halutaan pitää vuodesta toiseen korkeana vaikka tulos ei siihen antaisi aihetta.

Vaisala kuuluu 637 Meur markkina-arvollaan Helsingin pörssin keskisuuriin yhtiöihin. Yhtiö on perustettu 1936 jolloin professori Vilho Väisälä aloitti radioluotainten valmistuksen Helsingin keskustassa sijaitsevan yksityisasunnon kellarissa. Vuonna 1944 yhtiö otti nimekseen Mittari Oy ja vuonna 1954 yhtiö muutti nimensä Vaisala Oy:ksi jättäen ä:n pisteet pois Väisälän sukunimestä. Vaisala listautui OTC -listalle vuonna 20.9.1988 ja 1994 Vaisala listautui Helsingin pörssiin. Kaupankäynti osakkeella alkoi 20.4.1994.

Työntekijöitä Vaisalalla on yli 1800, 4 tehtaassa, yli 30 toimistossa ja kaikkiaan 18 maassa. Liikevaihto eri liiketoiminta-alueittain koostuu 67% sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueesta ja 33% teollisten mittausten liiketoiminta-alueesta.

 

Vaisala kertoo internetsivuillaan arvolupauksistaan seuraavasti:

“Luotettavia ja laadukkaita mittauksia ja havaintoja kriittisen päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi.

Globaali teknologia- ja markkinajohtaja sään ja teollisuuden mittauksissa.

Huippuosaamista laajan valikoiman ja alhaisten volyymien liiketoiminnoissa.

Vakaa osingon maksaja.”

 

Vaisala kertoo taloudellisiksi tavoitteikseen seuraavaa:

Vaisala tavoittelee 5 %:n keskimääräistä vuotuista kasvua. Valituilla kasvualueilla, kuten uusiutuva energia, sähkönsiirto ja life science, tavoitteena on ylittää 10 %:n vuotuinen kasvu.

Vaisala tavoittelee kannattavaa kasvua ja tavoitteena on saavuttaa 15 %:n liikevoittomarginaali.

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Oman pääoman tuottoa tai muita taloudellisia tavoitteita yhtiö ei ilmoita.

 

Vaisala nostaa esiin myös vastuullisuuden tavoitteet: hiilijalanjäljen jatkuva vähennys, hiilijalanjäljen pienentäminen >90% vuoteen 2020 mennessä, uusiutuvan sähkön osuus 100% vuoteen 2020 mennessä, jätteiden hyötykäyttöaste “korkean asteen ylläpitäminen”, ESG -mittareilla arvioidut toimittajat ostoista >90% ja kaikissa kirjatuissa työpaikkatapaturmissa “jatkuva vähennys”.

 

Yhtiön internetsivulla on laskuri päätöskurssihakua varten, varhaisin osakkeen kurssi on 13.9.1996 jos tietoa tarvitaan esimerkiksi ostohinnan määrittämiseksi. Osakkeenomistajia Vaisalalla on lähes 9.000.

 

Ohessa on linkki Vaisalan internetsivun Osakemonitoriin jossa osakkeen kurssia voidaan tarkastella halutulla aikavälillä. Sivulla on tietoa myös muista sijoittajaa kiinnostavista asioista.

 

https://www.vaisala.com/fi/investors/shares-and-shareholders/share-monitor

 

Vaisalan osakkeen kurssi on käynyt ylimmillään 27.10.2017  24,45 eurossa ja alimmillaan 28.6.2012  7,24 eurossa. Nyt 21.3.2019 Vaisalan osakekurssi on 18,30 euroa.

Vastaavasti 12kk ylin kurssi on ollut 23,90 euroa ja alin kurssi 15,85 euroa.

Vaisalan osake on lokakuusta 2017 lähtien ollut sahaavassa laskussa. 12 kuukauden aikana Vaisalan osake on laskenut -13,60% ja vuoden 2019 alusta osake on noussut +7,87 prosenttia.

 

Osakekohtaisen tuloksen pääsuunta on ollut nouseva vuodesta 2009 eteenpäin alkaen 0,19 eurosta ja päätyen vuoden 2018 0,82 euroon.

 

Vaisala on jakanut vakaata ja kasvavaa osinkoa kymmenen viime vuoden aikana. Osinko pysyi tasaisena 0,23 eurossa 2009-2011, 0,45 eurossa 2012-2014 ja kasvanut 0,47 eurosta 0,58 euroon vuosina 2016-2018. Vuonna 2017 Vaisala maksoi 0,55 euron osingon lisäksi 0,50 euron lisäosingon.

Osinkotuotto on tuoreimman osinkoehdotuksin 0,58 eur ja kurssin 18,30 eur mukaan 3,2%. Osinkosuhde on 71% joka on korkeahko mutta vielä hyväksyttävällä tasolla.

Vaisala ei taloudellisissa tavoitteissaan kerro osingonjaosta tai osinkosuhteesta.

 

Oman pääoman tuotto on ollut yksinumeroinen vuosina 20019-2013 vaihdellen 3,7% ja 6,3% välillä paitsi vuonna 2012 11,7% ja kaksinumeroinen 2014-2018 vaihdellen 10,5-16,0% välillä.

Gearing on pysynyt koko kymmenvuotiskauden 2009-2018 miinusmerkkisenä vaihdellen välillä -18% ja -41% välillä. Negatiivinen gearing tarkoittaa että yhtiö on nettovelaton.

Vaisalaa seuraa kolme analyytikkoa, Carnegien Matti Riikonen, Inderesin Joni Grönqvist ja OP:n Hannu Rauhala. Vara Researchilla ei ole konsensusennusteita Vaisalasta eikä Vaisalan internetsivuilla ole mainintaa tai linkkejä konsensusennusteisiin.

 

 

Tomi Salo

Kirjoittaja on Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen ja pitkäaikainen sijoittaja.

Kirjoittaja ei omista Vaisalan osakkeita.

 

 

Kommentit

kommenttia