Liittovaltuuston julkilausuma 4.10.2008

4.10.2008

Osakesäästäjien Keskusliiton (Oskl) liittovaltuusto kokoontui lauantaina 4.10. ja antoi seuraavan julkilausuman.

Osakesäästäjien Keskusliitto vaatii läpinäkyvyyttä säästämistuotteisiin

Rahoitusmarkkinoilla on viime aikoina koettu erittäin suuri varallisuusarvojen pudotus. Vaikka tilanne ei ole ennen kokematon, on tästäkin otettava opiksi tulevien vastaavien tilanteiden estämiseksi tai ainakin niiden aiheuttamien haittojen minimoimiseksi.

Ongelmat alkoivat Yhdysvaltain markkinoilta. Se on edelleenkin maailman suurin ja tärkein markkina, joten heijastusvaikutuksilta ei voida välttyä Suomessakaan. Tämä siitäkin huolimatta, että yrityksemme ovat poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ja taloutemme joustava ja iskukykyinen.

Ongelma sai alkunsa suurten investointipankkien ottaessa riskejä joihin niillä ei ollut varaa. Toki tuototkin olivat alkuun poikkeuksellisen hyviä, mikä alkoi kiinnostaa myös tavallisia sijoittajia. Näin ongelma vain paisui. Kunnes sitten riskit toteutuivat.

Ongelmia yritettiin lopulta paikata ottamalla entistä isompia riskejä, jotka olisivat onnistuessaan voineet pelastaa tilanteen, mutta joiden onnistumisen todennäköisyys oli huono. Investointipankkiireiden kannalta tämä oli järkevää: jos tilanne pystyttäisiin pelastamaan, voitaisiin jatkaa kuten ennenkin, ja jos ei pystyttäisi, annettaisiin pankin kaatua. Oma eläketurvahan oli jo hoidettu aiempien vuosien voittojen perusteella maksetuilla miljoonabonuksilla, jotka nousivat jopa 100 miljoonaan dollariin henkilöä kohden.

Investointipankin ammattitaitoon uskoneen piensijoittajan tilanne on huonompi. Omat varat menivät pankin sijoitusten mukana, ja lopuistakin tappioista joutuu vastaamaan veronmaksajan ominaisuudessa.

Tässä myllerryksessä osakemarkkinoiden reaktiot ovat olleet poikkeuksellisen rajuja myös muiden kuin pankkiosakkeiden osalta. Suuret sijoitusrahastot ovat joutuneet myymään omistuksiaan ihmisten menettäessä uskoaan osakemarkkinoihin ja varainhoitajiin. Osa erikoisrahastoista on vielä edesauttanut kurssilaskua lyhyeksimyynneillään.

Niin kuin ennenkin tällaisissa myllerryksissä, rahastot vetäytyvät ensisijaisesti reuna-alueilta, mikä on Suomessakin näkynyt voimakkaana kurssipudotuksena. Tämä on koskettanut tietenkin myös niitä yksityissijoittajia, joilla on suoria osake- tai velkakirjasijoituksia. Piensijoittajat ovat kuitenkin pysyneet rauhallisina, eivätkä ole lähteneet joukolla mukaan myyntipaniikkiin. Nämä sijoittajat ovat liikkeellä pitkällä aikajänteellä, eivätkä tee kauppaa tempoilevasti päivittäin viimeisten uutisten mukaan. Näin yksityishenkilöiden suorat osakesijoitukset tasapainottavat markkinahäiriöitä.

Rahasto- ja eläkevakuutussäästäminen lienevät yleisiä piensijoittamisen muotoja jatkossakin. Niiden kohdalla läpinäkyvyyttä on lisättävä, jotta sijoittaja tietää mitä hänen rahoillaan tehdään ja millaisia riskejä toimintaan liittyy. Edes paljon mainostetut pääomaturvatut lainat eivät kaikissa tilanteissa tarjoa edes pääomaturvaa.

Kommentit

kommenttia