Liittovaltuuston julkilausuma 6.10.2007

6.10.2007

SIJOITTAJANSUOJAN AUKKO TUKITTAVA

Pörssilistautumiselle on säädetty tiukat edellytykset. Vaatimuksia on asetettu sekä lainsäädännössä että markkinapaikan omissa säännöissä. Myös pörssistä poistuminen on määräyksiä noudatettaessa hankalaa: osakkeita ostaneille ei sallita sellaisen ansan rakentamista, että he joutuisivat havaitsemaan istuvansa markkinakelvottomien osakkeiden päällä. Määräykset ovat lähtökohtaisesti hyviä ja terveitä.

Viime aikoina on yleistynyt tapa, jossa pienen pörssiyhtiön, jonka pääomistus on keskittynyt yksiin tai harvoihin käsiin, osakkeista tehdään kauppa. Pörssiyhtiön vanha toiminta lopetetaan ja ohi pörssin sääntöjen listautuva uuden omistajan yhtiö aloittaa toimintansa pörssiyhtiönä. Voipa tapahtua vielä niinkin, että vanha toiminta myydään aikaisemmille pääomistajille. Näin osakkeita omistava yleisö saattaa havaita omistavansa aivan muun alan yritystä kuin sen, jonka osakkeita aikoinaan osti. Uusi yhtiö on listautunut omilla säännöillään ja vanha yhtiö poistunut pörssistä omillaan.

Osakesäästäjien mielestä luottamus arvopaperimarkkinoihin edellyttää, että yrityksen luonteen oleellinen muuttaminen rinnastetaan pörssistä poistumiseen ja pörssiin listautumiseen lupamenettelyineen. Järjestelyyn haluttomien osakkeenomistajien suojaksi tulee säätää lunastusmenettely. Sekä markkinapaikan että valvovan viranomaisen on huolehdittava, että suunnitelmat hyväksytetään ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ja pörssiyhtiön toiminnan muuttamista. Siltä osin kuin nykyiset säännöstöt eivät anna tällaisissa tilanteissa suojaa vähemmistöomistajille, niitä on muutettava.

Markkinat tarvitsevat uusia idearikkaita yrityksiä. Usein vahva omistajataho on arvoa kehittävä. Nykytilanne kuitenkin johtaa siihen, että tällaisiin yhtiöihin sijoittaminen sisältää niin suuren riskin sijoittajansuojan aukon muodossa, että epäluulo saattaa levitä laajasti markkinoille. On sekä sijoittajien että pörssiyritysten etu, että pörssissä vallitsee yleinen luottamus.

Kun säännöksiä tarkistetaan, on myös aikaansaatava tilanne, jossa yhtiö on joko kokonaan pörssissä tai sen ulkopuolella. Nykymahdollisuus, jossa esimerkiksi päätösvallan yhtiöstä tuovat osakkeet ovat pörssin ulkopuolella ja vähä-ääniset osakkeet pörssissä, luo sijoittajille kohtuuttomia ja vaikeasti ennustettavissa olevia riskejä. Sellaiset eivät kuulu sivistyneeseen pörssitoimintaan eivätkä luotettaville markkinoille.

Kommentit

kommenttia