Metsäsijoittaminen vaatii malttia

14.6.2018

Metsä on pitkän aikavälin sijoitus. Osakkeisiin verrattuna tuotto on yleensä hieman pienempi, mutta myös riski on matalampi.

Metsään sijoittaminen sopii maltillista tuottoa ja hajautusta hakevalle sijoittajalle. Taskusta pitää löytyä melko paljon rahaa, sillä metsätilat maksavat kymmeniä tuhansia euroja. Metsäsijoittajan tulee olla lisäksi pitkäjänteinen, sillä tuotto tulee pitkällä aikavälillä – kvartaali tarkoittaa 25 vuotta.

– Puun kasvu siemenestä päätehakkuuikään kestää 60–80 vuotta, toteaa asiakkuuspäällikkö Juha Vähä-Eskeli OP Tampereelta.

Metsäsijoittamisessa tuotto muodostuu hakkuutuloista ja metsän arvonnoususta. Eri arvioiden mukaan hakkuutulot ovat noin 3–6 prosenttia.

Arvonnousu on tosin vaikea tulouttaa nopeasti.

– Metsätilat ovat hitaasti vaihdettavissa, sillä kauppoja on vähän. Päivävaihto on noin miljoona euroa. Lisäksi vaihdantakulut ovat suhteellisen kalliit, kertoo toimitusjohtaja Jukka Pusa Länsi-Suomen Metsätilat Oy:sta.

Suurin yksittäinen tuottoon vaikuttava tekijä on oikea ostohinta. Metsäpalstan hoitotoimenpiteet, kuten metsänharvennukset, ojitus ja lannoitus, voivat kasvattaa tuottopotentiaalia merkittävästi.

– Kun omistaa metsää, siellä ei tapahdu mitään ennen kuin itse tekee päätöksiä. Metsäsijoittamisessa olennaista on, että asioihin perehtymiseen pitää varata aikaa, sanoo metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen Suomen Metsäkeskuksesta.

Veera Saloheimo

Lue lisää Viisas Raha -lehdestä 5/2018

Kommentit

kommenttia