Miten talousasioita voidaan opettaa nuorille – case Business Norssi

30.1.2018

Usein kuulee keskusteltavan nuorten talousosaamisen tärkeydestä ja sen tasosta. Mielipiteet nuorten talousosaamisen tasosta vaihtelevat, mutta yhtä mieltä ollaan usein siitä, että talousasioita ja esimerkiksi henkilökohtaisen talouden hoitoa pitäisi opetella opettajan johdolla pienestä pitäen. Laskun maksaminen, vakuutusten ostaminen, asunnon vuokraaminen tai sijoitusten tekeminen ovat tärkeitä taloustaitoja.

Jos talousasioiden opettamisessa halutaan mennä syvemmälle, ei lukion oppimäärän kaksi pakollista ja kaksi valinnaista kurssia riitä innokkaille tulevaisuuden businessmiehille ja -naisille. Kurssit 1 (Yhteiskunta) ja 2 (Taloustieto) korkeintaan johdattelevat talous- ja elinkeinoelämän saloihin, eikä muutaman vuoden kuluttua esimerkiksi ekonomi-, tradenomi- tai diplomi-insinööriopintonsa aloittava saa valinnaisista kursseista 3 (Eurooppa) ja 4 (Lakitieto) juurikaan toivomiaan tietoja, vaikkeivat ne toki haitaksikaan ole. Valtakunnallisten syventävien lisäksi lukiot voivat tarjota paikallisesti valinnaisia kursseja kiinnostuksen ja resurssien puitteissa, mutta monessa paikassa esimerkiksi yhteiskunnalliset aiheet jäävät pakollisten tarjottavien kurssien varaan.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion talous- ja elinkeinoelämän linjalla, tutummin Business Norssissa opiskelijoille tarjotaan ”tavallisen” lukiokoulutuksen vaihtoehdoksi linja, jossa painotetaan talousosaamista ja yhteiskunnallisia tietoja. Vuosittain 27 opiskelijaa valitaan yhteisvalinnassa peruskoulun päättötodistusten perusteella painottaen yhteiskuntaoppia, matematiikkaa ja englannin kieltä.

BN-linjalla herätetään kiinnostus työ- ja talouselämää kohtaan ja näiden yhteiskunnalliseen merkitykseen. Keskeistä on myös monipuolinen opiskelu ja sosiaalisten suhteiden muotoutumisen opettelu, jolla tuetaan kasvamista työelämässä tarvittaviin tiimi- ja yhteistyötaitoihin.

Linjalaiset opiskelevat lukion aikana vähintään kymmenen BN-linjan kurssia, jotta he saavat todistukseensa merkinnän linjan suorittamisesta. Kaiken kaikkiaan BN-linjalaisille on tarjolla yli 20 kurssia, joista osa on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Pakolliset BN-linjan kurssit suoritetaan tyypillisesti ensimmäisenä vuonna ja tämän jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus valita enemmän kursseja mielenkiintojensa mukaan.

Linja tekee kiinteästi yhteistyötä koti- ja ulkomaisten oppilaitosten ja yritysten kanssa esimerkiksi mahdollistaen yliopistokurssien suorittamisen jo lukiossa. Lisäksi BN-linjalaiset vierailevat usein tutustumassa eri yrityksiin ja organisaatioihin.

BN-linjan opettajan Eija Niskasen mukaan ”BN-linjalla tuetaan opiskelijan matkaa aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi kansalaiseksi. Kehitetään taloudellisen ajattelun taitoja, kuten monipuolista tiedonhankintaa, tiedon ja tilastollisten aineistojen monilukutaitoja ja kriittistä tulkintaa sekä keskustelu- ja argumentointitaitoja.  Opiskelijamme ovat ”askeleen edellä” jatko-opintoihin hakeutuessaan, erityisesti yhteiskunnallisia ja talouden opintoja ajatellen. Hehän voivat suorittaa joitakin yliopistokursseja osana lukio-opintoja.  Yrittäjyystaidot ja talousosaaminen ovat taitoja, joita tarvitaan kaikilla aloilla, joten haluamme tukea ja kannustaa heitä rakentamaan tulevaisuutta rohkeasti ja luottavaisesti – maailma on mahdollisuuksia täynnä.”

Business Norssin lukiolinja ei ole täysin poikkeuksellinen lukiokoulutus Suomen mittakaavassa, sillä esimerkiksi Ylöjärven lukiossa toteutetaan yrittäjyyspainotteisen opetuksen erityistehtävää ja Lauttasaaren lukiosta löytyy kansainvälisen liiketoiminnan linja. Talousasioihin painottavia linjoja on kuitenkin valitettavan vähän. On hyvä, että osalle lukioista on annettu tällaisia erityistehtäviä koulutuksen saralla, mutta tarjontaa pitäisi pystyä lisäämään muuallakin nimenomaan valinnaisten kurssien muodossa. Ainakin allekirjoittaneelle talousasioiden painottaminen lukiossa olisi tarjonnut merkittäviä etuja jatko-opintoja ja työelämää ajatellen. Monessa kohtaa opiskelu olisi varmasti ollut mielekkäämpää. Mitä olet itse mieltä?

BN-linjan kurssisisältö:

Yleensä 1. vuonna opiskellaan:

YH8 Pirkanmaan talous- ja elinkeinoelämä

YH9 Logistiikka ja liikenne

YH10 Markkinointi 1

YH11 Suomen talouspolitiikka

YH12 Liike-ideasta yrityksen perustamiseen

Yleensä 2.vuonna opiskellaan:

YH13 Markkinointi 2

YH14 Sijoittamisen mahdollisuudet

YH15 Nuori yrittäjä – projektikurssi

Ja 2.tai 3. vuonna opiskellaan

YH16 Myymistaidon kurssi

YH17 Markkinointiviestintä

YH18 Yrittäjyyteen ohjaamassa – yhteistyötä Yrityskylässä

YH19 Yrittäjyyspassi

YH20-21 Tuotantotalouden perusteet (TTY)

YH22 Johdatus hallintotieteeseen (TaY)

YH23 Johdatus oikeusjärjestykseen (TaY)

YH24 Asiakaslähtöinen markkinointi (TaY)

YH25 Taloustieteen perusteet (TaY)

YH26 Yrityksen johtamisen perusteet (TaY)

YH27 Naisjohtajuus

YH28 Bisnestä Berliinissä

Kuvassa BN-linjan toisen vuoden opiskelijat vierailulla Suomen Pankissa. Suomen talouden ajankohtaisista aiheista kertoi osastopäällikkö Mika Pösö.

Eetu Tiainen

Kommentit

kommenttia