Näin teet sijoitussuunnitelman

1.2.2018

1. Tarkista oma taloustilanteesi
Sijoitussuunnitelman laatiminen lähtee siitä, että tiedetään, mistä sijoitettava varallisuus tulee. Sijoittajan olisi hyvä kartoittaa oman varallisuuden määrä sekä kuukausittaiset tulot ja menot. Näistä päästään siihen, mikä on lähtötilanne ja kuinka paljon ylimääräistä rahaa jää kuukausittain sijoitettavaksi.

2. Mieti, mikä on riskiprofiilisi
Ensin tulisi pohtia, kuinka paljon sietää riskiä ylipäätään. Riski sijoitusten yhteydessä tarkoittaa sijoitusten arvon heilahtelua tietyn ajanjakson sisällä. Esimerkiksi miltä sinusta tuntuisi, jos sijoitussalkkusi arvo laskisi tai nousisi parin kuukauden sisällä 20 prosenttia?
Tämän jälkeen tulee määritellä, mikä on sijoitusvarallisuuden osuus koko varallisuudesta. Kuuluuko varallisuuteen osakkeiden ja muiden arvopapereiden lisäksi esimerkiksi oma asunto, jonka asuntolainasta on suuri osa maksettu pois, ehkä vielä kesämökki tai metsää? Asunnot ja kiinteistöt ovat matalariskisempiä kohteita kuin osakkeet.
Seuraavaksi päästään siihen, kuinka suuri osa sijoituksista voidaan sijoittaa osakkeisiin. Osakkeet ovat sijoituskohde, joissa on korkein riski, mutta myös korkein tuotto-odotus. Jos suuri osa muusta varallisuudesta on kiinni matalariskisemmissä kohteissa, voivat osakkeet muodostaa enemmistön varsinaisesta sijoitussalkusta.

3. Huomioi sijoitushorisontti
Sijoittamisen tavoitteet ja käytettävissä oleva aika vaikuttavat sijoitussuunnitelmaan.
Myös oma ikä on yksi vaikuttava tekijä. Nuorella sijoittajalla on paljon aikaa odottaa sijoitusten nousua, joten hän voi ottaa reilusti riskiä. Eläkeikää lähestyttäessä tärkeämmäksi muodostuu se, että varallisuuden arvo säilyy.

4. Määrittele allokaatio
Riskiprofiilin ja sijoitushorisontin pohjalta voidaan määritellä oma sijoitusten allokaatio, eli valita, mihin sijoitetaan. Jos sietää paljon riskiä, selvä valinta on osakesijoittaminen, jossa on pitkällä aikavälillä paras tuotto-odotus. Osakkeisiin voi sijoittaa joko suoraan tai välillisesti. Suoria osakesijoituksia tekevällä on hyvä olla jonkin verran osaamista sijoittamisesta ja halua käyttää aikaa sijoitusten seuraamiseen.
Jos osaamista on vähemmän, osakkeisiin voi sijoittaa välillisesti ETF:ien eli indeksiosuusrahastojen tai tavanomaisten sijoitusrahastojen kautta. Myös yksilöllisen varainhoidon asiakkaaksi voi hakeutua, mutta se vaatii tietyn minimivarallisuuden.
Vain matalaa riskiä sietävän sijoittajan valinta voi olla esimerkiksi säästötili tai nuorille suunnattu asuntosäästämisen ASP-tili. Yksi vaihtoehto on myös asuntosijoittaminen, mutta se vaatii enemmän aloituspääomaa.
Lisäksi aina kannattaa pitää osa varallisuudesta likvidinä eli helposti käteiseksi muutettavana vararahastona talouden yllätystilanteiden varalta.

5. Seuraa tilannetta
Sijoitussalkun tilannetta voi pitää silmällä esimerkiksi kuukausittain samalla kun siirtää osan palkasta sivuun. Vuoden tai parin välein voi tarkastella salkun sisältöä isommin ja tarkistaa, vastaako se tavoiteltua riskiprofiilia.
Jos päätyy myymään voitollisia osakkeita, kannattaa saman kalenterivuoden sisällä myydä myös tappiollisia kohteita veroseuraamusten optimoimiseksi. Luovutustappiot voi vähentää sekä luovutusvoitoista että muista pääomatuloista tappion syntymisvuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna.

Vinkit antoi Osakesäästäjien keskusliiton toimitusjohtaja Antti Lahtinen. Toimittaja Veera Saloheimon kokoama vinkkijuttu on julkaistu kokonaisuudessaan liiton Viisas Raha-jäsenlehdessä 1/2018.

Kommentit

kommenttia