Osakesäästäjien Keskusliiton julkilausuma Talvivaarasta

14.4.2015

Talvivaaran emoyhtiö on otettava mukaan yritysjärjestelyyn

Osakesäästäjien Keskusliitto pitää tärkeänä, että Helsingin pörssissä noteeratulle Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle annetaan aktiivinen rooli nikkelikaivoksen uudelleen käynnistämisessä. Kaivoksen alkuvaiheen ongelmien ratkaisua rahoittaneita kymmeniä tuhansia osakkeenomistajia ei pidä sivuuttaa niin kuin Suomen valtion julkistamassa yritysjärjestelyssä on käymässä.

Pörssinoteerattu yhtiö voidaan pitää mukana esimerkiksi Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti. Eri osapuolia kuullut Osakesäästäjät uskoo, että kaivosyhtiön velkojat ovat valmiita sekä velkojen merkittävään leikkaamiseen että konvertoimaan niitä osakeomistukseksi, samoin osakkeenomistajat ovat kiinnostuneita lisäsijoituksiin. Valtion ja Solidiumin on ponnisteltava sen eteen, että käytännössä velattomaksi saneerattavan emoyhtiön omistajat ja velkojat ovat mukana tulevissa järjestelyissä. Näin varmistettaisiin kaivoksen jatkorahoitus ja edistettäisiin yhteiskunnan kokonaisetua.

Valtion osin omistaman pörssiyhtiön keskeisen liiketoiminnan luovuttaminen ulkomaalaiselle pääomasijoittajalle antaa kyseenalaisen kuvan Suomen valtiosta kumppanina ja täkäläisten pääomamarkkinoiden toiminnasta. Jos suomalaiset arvopaperit eivät näyttäydy houkuttelevina sijoituksina, pörssiyritysten rahoituksen saanti vaikeutuu, eläke- ja muiden rahastojen arvo laskee sekä valtion mahdollisuus listata yhtiöitään heikkenee.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Antti Lahtinen, Osakesäästäjien Keskusliitto ry, puh. 040-5386931

Kommentit

kommenttia