Osakesäästäjien Keskusliiton Liittovaltuuston julkilausuma: Hallintarekisteröintiä ei tule laajentaa kotimaisiin osakkeenomistajiin

27.10.2015

Osakesäästäjien Keskusliitto vastustaa hallintarekisteröinnin laajentamista kotimaisiin osakkeenomistajiin. Omistusten läpinäkyvyys on varmistettava ja suora omistus on myös sijoittajan kannalta turvallisin ja kustannustehokkain säilytysmalli. Moniportaisessa mallissa riskinä on, että säilyttäjän maksukyvyttömyystilanteessa hallintarekisterissä olevien osakkeiden todellisten omistajien selvittäminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.

EU:n arvopaperikeskusasetus ei vaadi luopumaan nykyisestä kotimaisten omistajien suoran omistuksen velvoitteesta. Esimerkiksi Norjassa, jossa Suomen tavoin on kotimaisilta omistajilta hallintarekisteröinti kielletty, ei ole herännyt tarvetta muuttaa lainsäädäntöä tältä osin.

Osakesäästäjien Keskusliitto kannattaa kilpailun lisäämistä, mutta sen tulisi tapahtua suoran omistuksen mallilla. Arvopaperikeskusasetuksen astuttua voimaan kaikkien arvopaperikeskusten on tarjottava mahdollisuus suoraan omistukseen, jolloin vaatimus suorasta omistuksesta ei ole este kilpailulle.

Finanssikriisin jälkeen omistustietojen saatavuuden lisäksi myös säilytyksen turvallisuuden merkitystä on syytä korostaa. Moniportaisessa omistusmallissa osakkeenomistajalla on ainoastaan tilioikeus arvopapereihin mikä riskien realisoituessa saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että arvopaperit saatetaan menettää joko osittain tai kokonaan.

Suoran omistuksen mallissa omistusoikeus on todellisella osakkeenomistajalla. Moniportaisessa mallissa omistajaluetteloon merkitään ainoastaan säilyttäjäpankki, jolloin osakasoikeuksien käyttö vaikeutuu. Kansainvälinen trendi pyrkii nyt kohti lyhyempiä ja läpinäkyvämpiä omistusketjuja. Suoran omistuksen mallissa ollaan jo siinä tilanteessa, mihin moniportaisen säilytyksen piirissä olevat maat vasta pyrkivät.

Omistusten läpinäkyvyys ja säilytyksen turvallisuus on varmistettava sekä loppukäyttäjien kustannukset on minimoitava

Hallintarekisteröinnin laajentamisesta ei ole esitetty koituvan hyötyjä loppukäyttäjille eli sijoittajille tai liikkeeseenlaskijoille. Moniportaisen säilytyksen edellyttämä säilytysketjukysely todellisten omistajien identifioimiseksi tulisi monelle laajasti omistetulle liikkeeseenlaskijalle kohtuuttoman kalliiksi, ja nämä kulut tulevat viime kädessä osakkeenomistajan maksettavaksi. Lisäksi sijoittajille aiheutuu suoraan ylimääräisiä kustannuksia mm. omistustensa kirjaamisesta väliaikaiseen omistajaluetteloon yhtiökokouksen ajaksi.

Osakesäästäjien Keskusliiton mielestä hallintarekisteröintiä ei tule laajentaa kotimaisiin omistajiin. Liiton näkemyksen mukaan on pikemminkin pyrittävä saamaan myös ulkomaiset omistajat pois hallintarekistereistä, jotta kaikki sijoittajat olisivat yhdenvertaisessa asemassa ja suomalaisten pörssiyhtiöiden omistus olisi täysin läpinäkyvää.

Helsingissä 27.10.2015

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n Liittovaltuusto

Kommentit

kommenttia