Osakesäästäjien Keskusliiton näkemys Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita koskevasta ostotarjouksesta

16.4.2014

CapManin hallinnoimien rahastojen määräysvallassa oleva yhtiö teki 14.4.2014 julkisen ostotarjouksen kaikista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista hintaan 6,40 euroa osakkeelta. Ostotarjouksen voimassaoloaika on alustavasti 25.4. – 15.5.2014.

Oral Hammaslääkärit Oyj on viime vuosien aikana panostanut voimakkaasti kasvuun. Kasvuvaiheessa olevan yhtiön todellinen tuottopotentiaali realisoituu yleensä vasta useiden vuosien kuluessa. Yhtiön vieminen pois pörssistä vie yhtiön nykyisiltä osakkeenomistajilta mahdollisuuden päästä nauttimaan tästä tuotosta. Tämä on yksi syy miksi julkisissa ostotarjouksissa osakkeista tarjoudutaan lähes poikkeuksetta maksamaan vallitsevaa pörssikurssia merkittävästi korkeampi hinta.

Osakesäästäjien Keskusliiton näkemyksen mukaan esitetty tarjoushinta on alhainen suhteessa yhtiön osakkeen hintaan ennen tarjousta ottaen huomioon julkisissa ostotarjouksissa osakkeista tyypillisesti maksettavat preemiot. Euroopan väestön ikärakenteesta johtuen erityisesti terveysliiketoiminnassa mukana olevat yhtiöt ovat viime vuosien aikana olleet kansainvälisten pääomasijoittajien kiinnostuksen kohteina ja yhtiöistä yrityskauppojen yhteydessä maksetut preemiot ovat saattaneet olla huomattavia.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tapauksessa yhtiön nykyiset pääomistajat ovat sopineet olevansa mukana yhtiön omistajakunnassa jatkossakin, mikä poistaa heiltä intressin saada yhtiöstä paras mahdollinen hinta tässä vaiheessa. Edellä mainitut näkökohdat huomioiden Osakesäästäjien Keskusliitto suosittelee Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajia harkitsemaan esitettyä ostotarjousta erityisellä huolellisuudella.

Kommentit

kommenttia