Osakesäästäjien Keskusliitto: Hallintoneuvostot lakkautettava

26.9.2009

Osakesäästäjien Keskusliitto on pitänyt liittovaltuuston kokouksen lauantaina 26.9.2009 Helsingissä. Liittovaltuusto kiinnittää huomiota hallintoneuvostojen rooliin yrityksen osakkeenomistajan näkökulmasta. Liitto pitää hallintoneuvostoja turhina ja jopa haitallisina osakkeenomistajan kannalta. Liitto aikoo tehdä ensi kevään yhtiökokouksissa esitykset hallintoneuvostojen lakkauttamisesta niissä yhtiöissä, joissa sellainen vielä on.

Kokouksen yhteydessä tehtiin myös kysely Osakesäästäjien liittovaltuuston ja hallituksen jäsenille siitä, mitä he ovat tehneet viimeisen kolmen kuukauden aikana ja siitä, mitä he aikovat jatkossa tehdä. Lisäksi kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään mielenkiintoisimmat arvopaperit ostaa juuri nyt. Kyselyllä haluttiin saada vastaus myös siihen, mitkä ovat ne arvopaperit, joihin he eivät laittaisi rahojaan.

Kyselyn kohderyhmä oli Osakeliiton jäsenyhdistysten edustajat, eli omalla alueellaan toimivat pääasiassa omia rahojaan sijoittavat paikallisyhdistysten avainhenkilöt, joiden mielipiteillä on vaikutusta myös alueensa muiden aktiivisesti toimivien piensijoittajien mielipiteisiin.

Kyselyn tulokset:

1. Vastaajista 76 % on nettomääräisesti ostanut arvopapereita (72 % osakkeita ja 4% muita arvopapereita) ja 4 % on myynyt viimeisen kolmen kuukauden aikana. 20 % ei ole tehnyt mitään, tai ostanut ja myynyt nettomääräisesti yhtä paljon.

2. Vastaajista 72 % aikoo ostaa osakkeita seuraavan kolmen kuukauden kuluessa ja 4 % muita arvopapereita. Myydä aikoo 4 %.

3. YIT sai eniten ostosuosituksia. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Nokia, Orion ja Fortum. Lisäksi Elisa, Neste, Kone ja Sampo kiinnostivat vastaajia.

4. Vastaajista 36 % ei möisi mitään. Eniten myyntisuosituksia saivat Outotec ja Ramirent.

Vastaajien yleisnäkymä on, että markkinatilanne on haastava, koska osakkeet eivät ole enää erityisen edullisesti hinnoiteltuja. Käytännössä pelätään rekyyliä syksyn aikana, mutta pidemmällä tähtäyksellä osakkeissa nähdään nousupotentiaalia eli vastaajien mielestä trendi on kääntynyt nousuun.

Kommentit

kommenttia