Osakesäästäjien Keskusliitto vaatii järkeä johdon palkitsemiseen

5.3.2009

Yrityksen omistaja, käytännössä omistajien asettama hallitus, palkkaa yritykselle johdon, jonka tulisi työskennellä omistajan hyväksi. Aina ei ole varmaa että johtajat toimisivat omistajan etujen mukaisesti. On kehitetty menetelmiä joilla se voitaisiin varmistaa, eli järjestelmiä joilla johdon ja omistajan edut yhdenmukaistuisivat. Puhutaan johdon
palkitsemisjärjestelmistä, joista optiosopimukset ovat yksi esimerkki.

Optiosopimuksella johdon palkitseminen yritetään sitoa osakkeen kurssikehitykseen. Tarkoituksena on palkita johtoa siitä että se huolehtii osakkeen hyvästä tuotosta. Näin voi käydäkin jos optiosopimus on hyvin laadittu. Valitettavan usein tämä ei ole kuitenkaan toteutunut olemassa olevilla sopimuksilla. Monessa tapauksessa yrityksen hallituksella ei ole ollut ammattitaitoa laatia tai edes arvioida tehtyjä sopimuksia, ne on annettu johdon itsensä tehtäviksi.

Omistajan kannalta hyvän optiosopimuksen laatiminen on erittäin vaikeaa. Valtaosa nykyisistä optiosopimuksista on epäonnistunut alkuperäisessä tehtävässään, niistä on tullut rahastusautomaatteja yleisen kurssitason noustessa. Toisaalta arvottomina laukeavat optiot eivät kannusta lainkaan, ja pahimmassa tapauksessa ne kannustavat yltiöpäiseen riskinottoon tai lyhytaikaiseen tulosmanipulointiin. Optiojärjestelmät eivät myöskään sitouta johtoa yrityksen pitkäaikaiseen kehittämiseen.

Optiosopimusten sijasta kannusteet on sidottava osakkeen tuottoon pitkällä tähtäyksellä ilman lyhytaikaisia sattumavoittoja. Osakesäästäjien Keskusliitto kannattaa johdon pitkäaikaista omistusta ja sellaisia tulos- ja suorituspalkkausmalleja, joissa erityispalkkion osuus kokonaan tai osittain maksetaan osakkeina siten, että niihin liitetään myös velvoite pitää osakkeet tietyn vähimmäisajan.

Kommentit

kommenttia