Osakesäästötili kannustaa sijoittamaan, ja lisää aktiivisuutta paljastaa tuore tutkimus

14.9.2018

Osakesäästäjien tekemän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suurin osa vastaajista kokee osakesäästötilin kannustavan ihmisiä aloittamaan sijoittamisen ja myös sijoittamaan enemmän. Yllättävää oli, että kaupankäyntiaktiivisuus lisääntyy noin 60% vastaajista, erityisesti alle 30-vuotiailla. 

 

Osakesäästäjien teettämän tuoreen kyselyn mukaan suhtautuminen osakesäästötiliin on valtaosan (74%) mielestä positiivinen asia, kun negatiivisena sitä pitää vain 4%. Huolina nähdään 50 000 euron katto sekä osinkojen verotuksen epävarma tulevaisuus. Parhaana osakesäästötiliä pidettiin nuorten, pitkäjänteisten sijoittajien sekä aloittelijoiden osalta.

Osakesäästötilin koetaan tuovan osakesäästäminen lähemmäs muita välillistä sijoitusmuotoja, mutta kehitettävää silti on. Erityisesti vastaajat toivoivat, että aikaisemmat omistukset olisi mahdollista siirtää tilille Norjan mallin mukaan.

Tutkimuksen mukaan jopa 60% vastanneista sanoo avaavansa tilin ja peräti 70% myös kokee tilin kannustavan ihmisiä aloittamaan ja sijoittamaan enemmän. Alle 30-vuotiailla vastaajilla suhtautuminen on muita ikäryhmiä huomattavasti positiivisempi ja myös sijoitushorisontti on heillä muita pidempi. Yleensäkin vastaajien sijoitushorisontti osakesäästötilin osalta on yli viisi vuotta, kun vain joka viides ja nuorista vain joka kahdeskymmenes ilmoitti horisonttinsa olevan sitä lyhyempi.

Yli puolet vastanneista kokee, että osakesäästötili ja verojen lykkääntyminen lisäävät heidän kaupankäyntiaktiivisuuttaan. Erityisesti tämä korostui nuorten, alle 30-vuotiaiden vastaajien kohdalla. Noin puolet vastaajista ilmoittaa tallettavansa varojaan osakesäästötilille yhdistämällä kertainvestoinnin kuukausisäästämiseen, ja lopuista suurin osa aikoo tehdä kertainvestoinnin.

Osakesäästäjien kysely on tehty syyskuun toisella viikolla sen jälkeen, kun hallitus päätti ottaa sijoitustilin käyttöön vuoden 2020 alusta. Kaikista vastaajista kolmanneksen salkku on alle 50.000 euroa, kun vajaa puolet kertoi sijoitusvarallisuutensa olevan 50 000- 300 000 euroa. Kyselyyn vastanneilla alle 30-vuotiailla joka toisen salkku on alle 20 000 euroa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2663 ihmistä.

Lisätiedot:

Jamilla Heiskanen
Osakesäästäjät
Puh:  0452670303

Kommentit

kommenttia