Sauli Vilén: Ajatuksia pörssivuodesta 2019

20.12.2018

Pörssivuodesta 2018 on tätä kirjoittaessa (30.11.) muodostumassa vaisu. Yhdysvalloissa keskeiset indeksit ovat noin vuoden alun tasolla, ja Euroopassa sekä Aasiassa ollaan miinuksella. Helsingissä painorajoitettu indeksi on osingoilla oikaistuna lähellä nollaa. Vaisun indeksikehityksen taustalla on hidastunut talouskasvu, kustannusinflaation myötä odotuksia vaisummaksi jäänyt tuloskasvu sekä nousevan korkotason luoma paine arvostuskertoimiin. Myös poliittiset riskit ovat jälleen nostaneet päätään, mikä on vaikuttanut negatiivisesti osakemarkkinoihin.

Pörssillä on kolme keskeistä haastetta vuotta 2019 ajatellen.

Lähtökohdat vuodelle 2019 eivät mielestäni ole erityisen valoisat ja selvästi aiempia vuosia vaisummat. Mielestäni pörssillä on kolme keskeistä haastetta vuotta 2019 ajatellen. Ensimmäisenä on globaali talouskasvu, joka on hidastunut kuluvan vuoden jälkipuoliskolla yllättävän nopeasti. Talouskasvun hidastuminen heikentää yritysten tuloskasvuedellytyksiä. Toinen keskeinen haaste ovat keskuspankit. Keskuspankit ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana tukeneet markkinoita poikkeuksellisen voimakkailla elvytystoimilla. Talouden elpymisen myötä elvytystä on kuitenkin alettu vetää asteittain pois ja loppuvuodesta 2018 olemme ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa keskuspankit eivät enää ole globaaleilla arvopaperimarkkinoilla netto-ostajina. Lisäksi keskuspankit ovat asteittain alkaneet nostaa korkoja, ja Yhdysvalloissa korot tarjoavat sijoittajille jo varteenotettavan sijoitusvaihtoehdon. Kolmas huoli liittyy poliittisiin riskeihin. Talouteen liittyvistä riskeistä merkittävä osa liittyy politiikkaan, joista päällimmäisenä ovat muun muassa kauppasodan uhka, EU:n ja Italian kädenvääntö sekä Venäjän luomat geopoliittiset jännitteet. Poliittiset riskit ovat hyvin arvaamattomia sekä vaikeasti ennustettavissa, mutta on selvää, että ne tulevat pysymään sijoittajien kiusana myös ensi vuonna.

Arvostustasojen osalta tilanne on sijoittajan kannalta kohtuullinen. Vaisu kurssikehitys sekä kohtuullinen tuloskasvu ovat painaneet arvostustasoja globaalisti. Tätä kirjoittaessa pörssien tulospohjaiset arvostustasot ovat laskeneet lähelle historiallisia keskiarvoja. Yhdysvaltojen S&P500-indeksin P/E-kerroin on 2018 tuloksella 19x ja Euroopassa ollaan noin 15x tasolla. Vaikka kertoimet ovatkin tulleet lähelle historiallisia keskiarvoja, ei niitä voida pitää erityisen houkuttelevina varsinkin, kun huomioidaan, että ne nojaavat historiallisen vahvoihin tuloksiin.

Nykyisissä arvostuskertoimissa ei mielestäni ole nousuvaraa. Korkojen noustessa kertoimissa on ennemmin painetta alas- kuin ylöspäin. Näin ollen pörssikurssien kehitys tulee olemaan hyvin riippuvainen tuloskasvusta. Mikäli talouskasvu ei piristy nykyisestä, uhkaa tuloskasvu kuitenkin jäädä vaisuksi ensi vuonna. Osinkotuotto tarjoaa pientä lohtua, mutta indeksisijoittajan on hyvä tiedostaa, että ilman talouskasvun piristymistä hänen tuotto-odotuksensa nojaa pitkälti osinkoon.

Osakesäästäjän näkökulmasta tilanne ei onneksi ole näin synkkä, sillä vuoden jälkipuoliskolla nähty korjausliike on avannut mielenkiintoisia ostopaikkoja. Pitkästä aikaa pörssistä löytyy useita yhtiöitä, joita hinnoitellaan alle niiden käyvän arvon. Aiempaa vaikeammassa markkinaympäristössä tuloksen laatu korostuu. Mielestäni sijoittajien kannattaa kääntää katseensa kilpailuedun omaaviin yhtiöihin, joiden arvostustaso on houkutteleva jo toteutuneella tuloksella.

Sauli Vilén

Lue lisää Viisas Raha 10/2018 -lehdestä. Mikäli jatkossa haluat päästä lukemaan Viisas Raha -lehteämme, käy liittymässä Osakesäästäjien jäseneksi.

Seuraa Osakesäästäjiä somessa @osakeliitto ja saa tuoreimmat julkaisut sijoittamiseen liittyen ensimmäisenä!

Kommentit

kommenttia