Scanfil Oyj:n suunnattu anti loukkasi osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta

21.3.2016

Scanfil Oyj tiedotti illalla 14.3. järjestävänsä suunnatun osakeannin valitulle joukolle sijoittajia. Seuraavana päivänä 15.3. osakeanti oli jo toteutettu ja suunnatussa annissa tarjottu osakemäärä vastasi noin 10 % yhtiön osakemäärästä ennen antia.

Osakeyhtiölain mukaan kaikki osakkeenomistajat ovat yhdenvertaisia ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Painavan taloudellisen syyn merkitys korostuu erityisesti, jos osakkeita tarjotaan vallitsevaa pörssikurssia alempaan hintaan, koska tällöin osakkeita merkitsevät sijoittajat saavat taloudellista etua muiden osakkeenomistajien kustannuksella.

Scanfil tarjosi osakkeita merkittäväksi 3,00 euron hintaan, joka vastaa 15 % alennusta anti-ilmoitusta edeltäneeseen pörssikurssiin. Yhtiö perusteli suunnattua antiaan yhtiön taloudellisen liikkumavaran lisäämisellä ja omistuspohjan laajentamisella. Yhtiön taloudellinen tilanne on kuitenkin hyvä, joten Osakesäästäjien Keskusliiton näkemyksen mukaan osakeyhtiölain vaatima painava taloudellinen syy ei tässä tapauksessa täyttynyt ja viime viikolla järjestetty suunnattu anti siis loukkasi osakeyhtiölain edellyttämää osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

OSKL

Kommentit

kommenttia