fbpx

Sijoita yhden maapallon taktiikalla

10.10.2018

Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut jo trendi. Tämä näkyy suurten sijoittajien kuten Black Rockin toiminnassa, yhtiöiden vastuullisuusraporteissa ja viestinnässä, sekä palveluntarjoajien ja pankkien rahastotuotteissa sekä green bondeissa. Sijoittajalla on mahdollisuus vaikuttaa sijoittamalla vastuullisuutta ja kestävää kehitystä vaaliviin kohteisiin. Mutta vähintäänkin tiedostaa millaisia vaikutuksia esimerkiksi fossiilisiin energiamuotoihin sijoittamisella on, tai mitä vaikutuksia sijoituskohteisiin on, kun taistelu ilmastonmuutosta vastaan etenee.

Fossiiliset polttoaineet kuluttavat maapalloa ja luontoa paljon, mutta toistaiseksi vaihtoehtoiset energiamuodot ja niiden vaatima teknologia on kallista. Päästöjen hillitseminen ei ole riittävä keino esimerkiksi maapallon lämpenemisen estämiseksi ja IPCC maanaintaina julkaiseman ilmastoraportin mukaan globaalin lämpenemisen hillitseminen 1,5 asteeseen vaatii muitakin toimia. Ilmastonmuutosta vastaan taisteleminen on hyvin energiakeskeistä ja erityisesti fossiilisten polttoaineiden tuotanto on syynä hiilidioksidipäästöihin.

Transaktio esimerkiksi hiilestä ja öljystä uusiutuvaan energiaan on kuitenkin haastavaa kaikilla tasoilla. Tuuli- ja aurinkoenergian räjähdysmäinen kasvu ja toimet fossiilisten päästöjen hillitsemiseen voivat nopeuttaa siirtymää energiamuodosta toiseen. Markkinoille transaktion odotetaan kuitenkin olevan suuri kolaus.

Sijoitukset fossiilisiin energiamuotoihin on viime vuosina kasvanut sijoittajien keskuudessa ja siirtymä vaihtoehtoisiin energiamuotoihin voi jättää sijoituskohteisiin jossain vaiheessa arvottomia kohteita. Ilmiötä kutsutaan myös hiilikuplaksi, jonka kooksi arvioidaan 1-4 biljoonaa dollaria. Tämä on merkittävä osa globaalia taloutta. Kuplan puhkeamisesta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, mutta sen arvioidaan tulevan myös sijoittajille yllätyksenä. Tällöin sijoittajat, joiden salkuissa on yhtiöitä, jotka ovat tekemisissä tai riippuvaisia fossiilisista polttoaineista voivat kokea tämän nahoissaan.

Pelkkä päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan ratkaise ilmastonmuutoksen tuomia ongelmia ja ilman nopeampaa reagointia ja transaktiota maapallo kärsii ilmaston lämpenemisestä, tulvista, kuivuudesta sekä agrikultuurin ongelmista.

1987 julkaistu Brundtlandin Commission (asetuksen) tarkoituksena oli mahdollistaa globaali yhteistyö kestävän kehityksen osalta, sillä erinäiset tutkimukset osoittavat, että ympäri maailmaa tilanne oli vakava. Esimerkiksi Suomen hiilijalanjälkeä tutkimalla oma ylikulutuksemme huipentui 2018 vuoden resurssien osalta 11.08. Globaalilla tasolla oli viimeksi suhteellisen pariteetissa 1971. Tutkimusten mukaan länsimaisen kulttuurin kulutuskäyttäytyminen ja mallit ovat jo vuosikymmenien ajan olleet ajureina ympäristön tuhoutumiselle.

Sijoittaja pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan omiin ”kulutuspäätöksiin” ja osaltaan vaikuttamaan siihen minkä arvojen mukaan hakee tuottoja. Merja Mähkän kirjoittama blogikirjoitus Haluatko rikastua ja torjua ilmastonmuutosta samalla kertaa? antaa hyviä vinkkejä yksityissijoittajalle. Vähintäänkin sijoittaja voi tiedostaa sijoittamiensa kohteiden jättämät vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan, yhtiökohtaisesti tämä löytyy esimerkiksi vastuullisuusraporteista. Myös esimerkiksi Black Rock pyrkii vaikuttamaan siihen, että yritysten tulee kontribuoida yhteiskuntaan- joukossa on voimaa!

 

Jamilla Heiskanen
Osakesäästäjien Keskusliitto

 

Haluatko tietää lisää globaaleista tapahtumista ja teemoista? Seuraa meitä Facebookissa ja saa tuoreimmat julkaisut sijoittamiseen liittyen ensimmäisenä!

Kommentit

kommenttia