Sijoittajabarometri- Osakepaino kasvaa, vaikka usko kurssinousuun laskee

12.4.2018

Uusimman Sijoittajabarometrin mukaan osakeomistuksia lisätään, vaikka vain 31% vastanneista uskoo kurssinousun jatkuvan. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Osakesäästäjien Keskusliiton jäsenille sekä Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajille, joten otoksessa kokemus puhuu voimakkaasti. Osakepaino on kasvussa, vaikka usko kurssinousuun laskee aikaisempaan vuoteen verrattuna. Vastaajista nuoret ovat positiivisimpia ja jopa 41% alle 30-vuotiaista sijoittajista uskoo kurssinousuun.

Osakepainon lisääminen saattaa selittyä yksittäisillä osakepoiminnoilla, huolimatta siitä, että lyhytaikainen markkinanäkemys olisi negatiivinen kertoo eQ:n Dick Lund. Kiinnostavimpien pörssiyhtiöiden listalla komeilee kärjessä tutut Nokia, Nordea ja Fortum. Toimialoista kiinnostavimpina pidetiin Rahoitusalaa ja pankkeja sekä lääkkeitä ja terveydenhuoltoa. Teknologiakin on noussut toimialojen joukossa jo viidettä kertaa, ja on nyt kolmanneksi kiinnostavin.


Vaikka sijoittajia kiinnostaa listaa hallitsevat isot ja laajasti omistetut laatuyhtiöt niin ostoslistalla ovat myös listaamattomia kohteita. Tutkimuksessa todettiin, että sijoittajat ovat lisänneet omistuksiaan kaikkiin sijoitusinstrumentteihin, jopa enemmän kuin puoli vuotta sitten suunnittelivat. Listaamattomien osakkeiden kiinnostus on lisääntynyt mahdollisesti niiden parantuneen tarjonnan vuoksi, arvioi OPn Antti Saari. Listaamattomien osakkeiden saatavuus ja digitaaliset alustat ovat tuoneet ne myös piensijoittajan ulottuviin, mikä näkyy tutkimuksessa. Jopa neljännes vastaajista ilmoittaa lisänneensä sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin kuluneen puolen vuoden aikana.


Usko kotimaiseen talouteen ja kansantalouden kasvuun on edelleen vahvaa, ja kokonaisuudessaan 72% vastaajista uskoo kansantalouden kasvavan. Maailmantalouden kasvulle saldoluku on 53%. Vientivetoiselle Suomelle myös maailmantalouden menestyksellä on suuri rooli; ”Ei ole mahdollista, että maailmalla menee huonosti ja meillä hyvin”, kommentoi Saari. Korkojen nousu on yksi haaste ja sen realisoituminen tulee eteen nopeammin USAssa kuin Euroopassa. Saaren mielestä USA on suunnannäyttäjä maailmantaloudessa ja kommentoi, että kehittyvät markkinat määräävät vauhdin, mutta USA suunnan. Molemmat analyytikot yhtyvät Sijoittajabarometrin tuloksiin siitä, että osakkeet ovat pääasiallinen sijoituskohde.

Sijoittajabarometrin tulokset on julkaistu Viisas Raha lehdessä 3/10. Tutkimuksen on toteuttanut Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ryn ja Pörssisäästiön toimeksiannosta. Kuvituksen on tehnyt Skypics Studio.

Kommentit

kommenttia