Tarkastelussa vahvaa osinkoa maksava listattu rahastoyhtiö rapakon takaa

3.1.2018

Oaktree Capital on vuonna 1995 perustettu amerikkalainen sijoitusyhtiö, mikä hallinnoi yhteensä noin 100 miljardin dollarin varallisuutta (syyskuu 2017). Yhtiön palveluksessa on noin 900 työntekijää, joista 34 on salkunhoitajia. Yhtiön tunnetuimpiin nimiin kuuluu yhtiön yksi perustajista Howard Marks, jolla on aiempi pitkä kokemus muun muassa Citicorpin ja TWC Groupin palveluksesta sekä tutkinnot Whartonista ja Chicagon Yliopistosta.

Oaktree Capitalin sijoitusfilosofia perustuu useaan tukipilariin

Oaktree Capitalin sijoitusfilosofia perustuu kuuteen lähestymistapaan. Yhtiö ei tavoittele huipputuottoja absoluuttisesti, vaan pyrkii maksikoimaan tuotto-riski-suhteen. Oaktree Capitalin mukaan keskimääräistä suuremmat tuotot hyvinä aikoina eivät ole todiste salkunhoitajan osaamisesta, vaan enemmänkin halusta ottaa keskimääräistä korkeampaa riskiä. Yhtiö pyrkiikin siis tuomaan lisäarvoa sijoittajille välttämällä suurimmat tappiot osakekurssien/markkinoiden laskiessa.

Oaktree Capital uskoo osaamisen ja kovan työn tuoman osakepoiminnan lisäarvoon sekä erikoistumiseen. Erikoistumisella tarkoitetaan sitä, että yhtiö hyödyntää jokaisessa portfoliossaan vain yhtä erikoisosaamista ja tekee sen osalta työnsä mahdollisimman perusteellisesti.

Yhtiö ei usko makroanalyysin voimaan, vaan paremminkin nk. bottom-up-lähestymistapaan, jossa hyödynnetään yhtiökohtaista analyysia (ei makroanalyysia). Oaktree Capital ei pyri myöskään tekemään lisäarvoa sijoitusten ajoittamisella, vaan ostaa sijoitusinstrumenttia heti, kun se analyysin perusteella on järkevää. Syynä tähän on, että yhtiö ei usko lyhyen aikavälin markkinaliikkeiden olevan ennustettavissa.

Oaktree Capitalin allokaatiosta yli puolet vieraan pääoman instrumenteissa

Oaktree Capital hajauttaa sijoituksensa useaan eri sijoitusstrategiaan. Syksyllä 2017 (30.9.2017) yhtiöllä oli eniten pääomia yrityslainoissa (41 %), joista suurin paino oli amerikkalaisissa spekulatiivisissa lainoissa.

Toiseksi suurin paino Oaktree Capitalilla oli konkurssiuhan alla olevissa lainoissa (25 %). Niissä yhtiö pyrkii suojaamaan sijoituksensa mahdollisia tappioita vastaan, mutta hyötymään lainojen merkittävästä arvonnoususta niiden uudelleenjärjestelytilanteissa.

Lisäksi yhtiöllä noudattaa nk. kontrolloitua sijoitusstrategiaa (15 %), joissa yhtiö hankkii kohdeyrityksestä merkittävän osuuden ja pyrkii hyödyntämään osaamistaan omistaja-arvon kasvattamisessa.

Oaktree Capitalilla on myös kiinteistösijoituksia (9 %) ja vaihtovelkakirjalainoja (6 %) sekä listattuja yhtiöitä (4 %) rahastossaan. Kiinteistösijoituksissa yhtiö tekee niin vieraan kuin oman pääoman sijoituksia monenlaisiin erityyppisiin kiinteistöihin. Listatuissa yhtiöissä pääpaino sitä vastoin on kehittyvissä maissa ja arvoyhtiöissä.

Tuottokehitys oli vahvaa vuoteen 2014 asti, osinkotuotto nykyisellään huipputasoa

Oaktree Capitalin (ja sitä edeltävän yhtiön) hallinnoimien rahaston tuotto oli vuodesta 1995 vuoteen 2014 asti peräti 23 % vuodessa. Yhtiö listautui pörssiin (USA: NYSE) vuonna 2012, jonka jälkeen tuotto on ollut varsin vaatimaton (ks. kuva alla). Oaktree Capital on osinkotyylillä sijoittaville kuitenkin nykykurssillaan houkutteleva vaihtoehto peräti 7,4 prosentin kuluneen vuoden toteutuneella osinkotuotolla. Yhtiö maksaa monen amerikkalaisen yhtiön tapaan neljä kertaa vuodessa osinkoa. Kuluvan vuoden osingot ovat olleet 0,63$ (helmikuu), 0,71$ (toukokuu), 1,31$ (elokuu) ja 0,56$ (marraskuu).

Arvostusmielessä yhtiö on tulospohjaisesti edullinen, sillä toteutunut P/E-luku on tasolla 9,9 ja vastaavasti ennusteilla P/E on 11,4. Omaan pääomaansa nähden Oaktree Capital on kuitenkin kalliin näköinen peräti 7,7 kertaisella P/B-luvulla mitattuna. Tosin kallista oman pääoman arvostusta tukee yhtiön korkea oman pääoman tuotto 33,08 %.

Oaktree Capitalin liikevaihto on viime vuosina kasvanut voimakkaasti (keskimäärin 47,8 % viimeisen kolmen vuoden aikana) kohonneen sijoitusvarallisuuden myötä. Yhtiön vertailukelpoinen nettotulos kasvoi viime vuoden (2017) kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana 574,3 miljoonaan dollariin edellisvuoden 402,0 miljoonasta.

Kokonaisuudessaan yhtiön osake soveltuu salkkuun vahvana osinkoyhtiönä ja salkun hajauttajana. Oaktree Capitalin sijoitusstrategian myötä yhtiötä voidaan pitää markkinariskin suhteen defensiivisenä osakkeena, josta kertoo myös yhtiön alhainen 0,58 beetakerroin.

Riskinä yhtiön salkun kehityksen osalta voi nähdä Oaktree Capitalin allokaation suuren osuuden korkoinstrumenteissa, joiden arvo laskee korkotason noustessa. Tosin yhtiön suurin paino on spekulatiivisissa lainoissa, joiden tuotto tulee investment grade-lainoja enemmän luottoriskistä ja joiden tuotto korreloi vahvemmin oman pääoman instrumenttien kanssa. Näin ollen yhtiön on mahdollista toimia myös kannattavammin korkotason mahdollisesti pikku hiljaa normalisoituessa.  Spekulatiiviset lainat ovat luonteeltaan syklinen sijoitusinstrumentti, joiden luottoriskin toteutumisen todennäköisyys nousee huomattavasti taantumassa. Oaktree Capital on ottanut näkemyksissään siis tältä osin markkinariskiä.

 

Kuva. Oaktree Capitalin kurssikehitys

 

Henri Huovinen, analyytikko OSKL

Kommentit

kommenttia