Technopoliksen liikkeeseenlaskema hybridilaina

22.3.2013

Technopolis on muutaman päivän aikana saanut yksityissijoittajilta paljon kysymyksiä liikkeesenlasketusta lainasta. Vastatakseen kaikille mahdollisimman avoimesti on Yhtiö koonnut keskeisiä tietoja tähän dokumenttiin.

Liikeeseenlaskun perustiedot

19.3.2013 liikkeeseenlasketun hybridilainan koko on 75 miljoonaa euroa ja sen kuponkikorko 7,5 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta Yhtiöllä on oikeus lunastaa laina viiden (5) vuoden kuluttua liikkeesenlaskusta, jonka jälkeen lainan korko nousisi 3 %-yksiköllä, mistä syystä Yhtiö lähtee olettamasta, että takaisinmaksuoikeutta käytettäisiin silloin. Laina ylimerkittiin ja merkitsijöinä oli kotimaisia sekä myös ulkomaisia instituutioita. Lainaa tarjottiin ammattimaisille sijoittajille merkittäväksi merkintäajan puitteissa. Laina ylimerkittiin hyvin lyhyessä ajassa, minkä vuoksi merkintäaika jouduttiin keskeyttämään ennenaikaisesti. Lainan minimisijoitus ja yksikkökoko on 100 000 euroa.

Hybridilainoja tarjotaan merkittäväksi pääosin ammattimaisille sijoittajille niiden monimutkaisuudesta johtuen. Hybridilaina on kaikista yrityksen vieraan pääoman sitoumuksista heikoimmassa asemassa esim. mahdollisessa konkurssitilanteessa. Hybridilainan liikkeeseenlaskijalla on oikeus lykätä lainan kuponkien maksamista eikä hybridilainalla ole myöskään eräpäivää, ja siten sekä kupongin- että pääoman maksu voivat lykkääntyä merkittävästi.

Perusteet hybridilainan käytölle

Merkintäoikeusannin sijaan Technopolis päätyi käyttämään hybridilainaa muun muassa seuraavien seikkojen vuoksi:

(i) Lainan pääoma lasketaan Yhtiön taseessa omaksi pääomaksi ja se vahvistaa Yhtiön omavaraisuusastetta sekä luo vakaan pohjan kannattavien investointien jatkamiselle

(ii) Yhtiökokouksen hallitukselle antamat antivaltuutukset ovat kansainvälisten suositusten mukaisesti yleensä enintään 20 % osakekannasta, joka rajaa merkintäoikeusannin koon noin 30 % osakenantialennuksen jälkeen Yhtiön nykykurssilla noin 42 miljoonaan euroon

(iii) Yhtiön osakkeen hinta on tällä hetkellä noin 30 % alle laskennallisen osakekohtaisen nettovarallisuudeen, mikä alentaa osakeannin oikeutusta ja myös annin tehokkuutta

(iv) Lainan effektiivinen korko koroista maksettujen verovähennyksien jälkeen on vain 5,67 %

(v) Viiden vuoden maturiteetti sitoo 75 miljoonaa euroa Yhtiön lainoista kiinteään korkoon ja antaa siten suojaa korkojen nousun varalta

Investoinneissaan Yhtiö yleisesti käyttää 35 % omaa ja 65 % vierasta pääomaa. Yhtiön vuoden vaihteessa maksama keskikorko vieraalle pääomalle oli 1,83 % ja effektiivinen korko omaksi pääomaksi laskettavalle hybridille on 5,67 %. Näillä olettamuksilla Yhtiön pääomilla painoitettu rahoituskustannus olisi vuoden vaihteessa ollut 3,17 %. Technopoliksen nettovuokratuotto 31.12.2012 oli 7,8 % ja kaikkien uusien ostojen vakiintunut nettovuokratuotto on yli 9 %. Korkoeroksi 9 % nettotuotto-olettamalla tulee 5,83 %, joka tulee Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille. Oman pääoman kustannukset vaihtelevat yleensä 8–10 % välillä. Bloomberg käyttää Technopoliksen kohdalla 9,2 %, joka nostaa pääomapainotetun rahoituskustannuksen 4,41 %:iin.

Voiko lainaa ostaa?

Lainan tarjoaminen yleisesti ei-ammattimaisille sijoittajille edellyttää MiFID-säännösten mukaisen asiakasluokittelun sekä sijoittajakohtaisen soveltuvuusarvionnin tekemisen. Lainan suuren kysynnän ja merkintäajan keskeyttämisen vuoksi kaikilla sijoittajilla ei ollut mahdollisuutta osallistua sen merkitsemiseen. Mahdollisuutta ostaa lainaa jälkimarkkinoilta voi tiedustella lainan järjestäjinä toimineilta Nordealta ja OP-Pohjolalta sekä muilta varainhoitajilta.

Nordea: sijoitustuotteet@nordea.com ja OP-Pohjola: pohjola.jvk-myynti@pohjola.fi

Kommentit

kommenttia