Tomi Salo sijoitusseminaarissa Tallinnassa 2-3.6.2017

16.6.2017

Osakesäästäjien keskusliiton hallituksen jäsen Tomi Salo osallistui, ei Liiton lähettämänä vaan yksityishenkilönä, Tallinnassa 2-3.6.2017 pidettyyn sijoitusseminaariin jossa puhujina olivat Seppo Saario ja Alexander Elder. Kummankin kirja on juuri käännetty viroksi, Saarion “Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse” sekä Elderin “Börsikauplemine kui elatusallikas”. Seminaarin järjesti Viron talouslehti Äripäev.

Tomi Salo oli Saarion ja Kauppalehden toimittajan ohella ainoa seminaariin osallistunut suomalaissijoittaja.

Kaksipäiväisen seminaarin ensimmäinen päivä keskittyi Elderin kirjan esittelyyn, sen sisällön referointiin  sekä lopuksi Saarion ja Elderin paneelikeskusreluun Äripäev -lehden toimittajan haastattelemana.

Alexander Elder on kasvanut Tallinnassa, opiskellut Tarton yliopistossa lääkäriksi ja rahtilaivan lääkärinä ollessaan vuonna 1974 paennut Afrikassa laivasta, päässyt USA:n suurlähetystöön ja sieltä edelleen New Yorkiin. USA:ssa Elder erikoistui psykiatriksi, kiinnostui osakkeista ja alkoi soveltaa psykiatrian näkemyksiä joukkojen käyttäytymisestä osakemarkkinoihin. Elder on kirjoittanut useita osakemarkkinoita käsitteleviä kirjoja mutta tunnetuin näistä lienee hänen ensimmäinen kirjansa Trading for a Living joka nyt uudistettuna versiona käännettiin 15. kielelle ja ilmestyi siis toukokuussa viroksi.

Elderin mukaan parasta mitä aloittelevalle sijoittajalle voi tapahtua on menettää rahaa. Niin erikoiselta kuin tämä kuulostaakin, tappiolliset kaupat pakottavat sijoittajan arvioimaan mikä kaupan ostohetkessä, myyntihetkessä, riskienhallinnassa ja päätöksenteossa ei toiminut. Vasta sen jälkeen sijoittaja voi alkaa kehittyä ja vähentää virheitään jolloin lopputuloksena on tappiollisten kauppojen väheneminen  ja voitollisten lisääntyminen.

Toinen Elderin tärkeä havainto olivat muistiinpanot. Hänen mukaansa hyvän sijoittajan voi tunnistaa muistiinpanoista. Hyvä sijoittaja toimii kurinalaisesti, kirjaa miksi osti, mitkä syyt vaikuttivat päätöksentekoon, millaiseksi riskitaso määriteltiin ja milloin osakkeesta on tarkoitus luopua.

Huono sijoittaja toimii tunteen ja hetken mielijohteiden sekä kuumien osakevihjeiden ohjaamana. Voitoista kerrotaan mielellään muille ja tappiot halutaan unohtaa kunnes liikaa otettu riski ja muutama peräkkäinen tappiollinen kauppa kaatavat sijoittajan.

Ensimmäisen seminaaripäivän keskeiset ajatukset voidaan tiivistää neljään asiaan:

  1. aloita muistiinpanojen tekeminen kaupoistasi
  2. sijoittaminen on maratonjuoksu, malta mielesi lyhytkestoisissa markkinaliikkeissä
  3. pidä päiväkirjaa sijoituksista joko paperisena tai tietokoneella (johon kirjaat sekä kaupat että mahdollisesti myös graafit osto- ja myyntihetkeltä)
  4. olet oman itsesi opettaja, kukaan muu ei tee sitä puolestasi

Sijoituspäätökset on paras tehdä viikonlopun aikana kun markkinat ovat kiinni. Silloin kurssivaihteluiden tuoma stressi jää pois ja sijoittaja voi keskittyä peklkästään osakkeiden analysointiin. Joskus osakemarkkinoiden ollessa epäedulliset, päätös olla tekemättä mitään sen hetkisen tiedon perusteella on hyvä päätös.

Toinen päivä oli workshop jossa Elder kävi läpi tärkeimpänä pitämiään sijoittamisen periaatteita.

Sijoittamisessa voidaan nostaa esiin neljä keskeistä periaatetta:

Mind (mieli)

Method (menetelmä)

Money (raha)

Management (järjestelmällisyys)

 

Mind eli mieli

Elder korostaa sijoittamisen olevan sovellettua sosiaalipsykologiaa missä menestyäkseen ei pidä mennä suuren massan mukana vaan säilyttää oma itsenäinen ajattelukyky. Ryhmässä yksilöllä on taipumus menettää oma itsenäinen ajattelukykynsä ja mennä massan mukanat. Ratkaisuna tähän on tehdä päätökset itsenäisesti. Elder korostaakin ettei salkun sisällöstä keskusteltaisi muiden sijoittajien kanssa. Lisäksi keskustelupalstojen viihteenomaista sisältöä on syytä välttää. Osakkeita pitää toki analysoida mutta tämä on tehtävä ennen ostoa itsenäisesti eikä hakemalla kuumia vihjeitä.

 

Method eli menetelmä

“Graafi koostuu optimistien ja pessimistien jalanjäljistä” ja tekninen analyysi on sovellettua sosiaalipsykologiaa missä tulkitaan markkinaosapulten näkemystä osakkeen “oikeasta” arvosta.

Graafien tulkinnassa on riskinä analysoida liikaa. Mukaan otetaan liikaa indikaattoreita joiden avulla yritetään saada lisätietoa osakkeen liikkeistä. Elderin mukaan eri indikaattoreita säätämällä on mahdollista saada tietylle osakkeelle aivan perustellusti samanaikaisesti joko osto- tai myyntisignaali. Liika analysointi ja menetelmän säätäminen on siis haitaksi.

Suositeltavin yhdistelmä indikaattoreita olisi

Yksi tai kaksi liukuvaa keskiarvoa (50 ja 200 päivää tai 10 ja 50 päivää)

Mahdollisesti kanava (channel) mutta ilmankin pärjää hyvin

MACD

RSI

Näillä tulee jo toimeen mainiosti.

 

Money eli riskinhallinta

Puuttuva riskinhallinta on keskeisin syy miksi sijoittaja tuhoaa salkkunsa. Elder esittää tähän 2% ja 6% säännöt. Nämä sopivat paremmin keskipitkään sijoittamiseen. Pitkäkestoisessa salkussa. jolloin osakkeita pidetään vuosia tai vuosikymmeniä, ei näillä säännöillä juuri ole merkitystä.

2 prosentin säännössä yksittäisen kaupan tappioriski rajataan kahteen prosenttiin salkun koosta. Jos salkku on esimerkiksi 10.000 euroa, silloin yksittäisen kaupan tappioriski saa olla enintään 200 euroa.

6 prosentin sääntö edellyttää ettei salkun senhetkisten sijoitusten yhteisriski saa ylittää kuutta prosenttia salkun arvosta. Edellisen esimerkin mukaan salkun kaikkien sijoitusten riski saa olla enintään 600 euroa.

 

Management eli järjestelmällisyys

Osakekaupoissa riski pitää aloittaa pienestä, esimerkiksi 200 eurosta ja onnistuneiden kauppojen myötä riskiä voi nostaa asteittain ylemmäs. Jos pahin riski toteutuu eli kuusi prosenttia salkusta pyyhkiytyy tappioina pois, silloin kaupankäynti lopetetaan sen kuukauden ajaksi, riippumatta onko ajankohta kuukauden alussa vai loppupuolella.

Mikä hyvillä sijoittajilla on yhteistä?

Erinomaiset muistiinpanot joihin on kirjattuna:

  1. ostohinta
  2. stop eli mihin hintaan osake myydään pois jos kurssi lähtee väärään suuntaan
  3. montako osaketta ostetaan ( 2 prosentin riskin mukaisesti laskettuna )
  4. kommentit miksi osake ostettiin
  5. tavoitehinta eli mihin nousun arvellaan kantavan

Jos tavoitehinta saavutetaan ja nousu jatkuu, osaketta pidetään “niin kauan kun nousu jatkuu”.

On kuitenkin huomattava, että nämä ohjeet koskevat vain muutamasta päivästä muutamaan viikkoon tai kuukauteen kestävää kaupankäyntiä eivätkä sellaisenaan ole välttämättä sovellettavissa pitkäaikaiseen “osta ja pidä” -tyyliseen pitkäaikaissijoittamiseen.

 

 

Kommentit

kommenttia