Välitystuomio Nordic Aluminium Oyj:n lunastusasiassa

11.6.2013

Välitystuomio yllämainitussa asiassa on annettu kesäkuun 7. päivänä 2013.

Kuten oli ennakoitavissakin, niin välimiesoikeus vahvisti lunastushinnaksi lunastajan vaatimuksen mukaisesti 30 e / osake. Em. hinta vastaa ennen lunastusta osakkeesta tarjottua hintaa ja, kun lisäksi lunastusvaatimuksen esittämistä edeltävien 3 kuukauden aikana ei pörssissä ole maksettu korkeampia hintoja, ei lunastushinnan korottamiselle välimiesoikeuden päätöksen mukaan ole perusteita.

Ainoa asia, jonka osalta välimiesoikeus teki päätöksen poiketen lunastajan välimiesoikeudelle esittämistä vaatimuksista koski osakkeiden siirron vuoksi asetettavaa vakuutta, jonka määrän välimiesoikeus vahvisti Osakesäästäjien Keskusliitto ry vaatimuksen mukaisesti.

Lunastushinnalle maksetaan vuotuista korkoa 26.10.2012 jälkeiseltä ajalta korkolain määräämän viitekoron  mukaisesti, joka korko on esim. 1.1 – 30.6.2013 oli 1 % eli hyvin vaatimaton.

Lunastushinta ja sille määrätty korko  on maksettava yhden kuukauden kuluttua siitä, kun lunastushintaa koskeva välitystuomio on saanut lainvoiman. Koska valitusaika on 60 päivää, niin em. maksu tapahtuu n. 7 päivä syyskuuta mennessä.

Välitystuomio kokonaisuudessaan käsittää 148 sivua sisältäen eri osapuolten asiassa antamat lausunnot kokonaisuudessaan.  Asiasta lähemmin kiinnostuneet voivat lukea itse välitystuomion perusteluineen oheisen liitteen sivulta 128 alkaen.

Kommentit

kommenttia