VALTAKIRJAN ANTAMISESSA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN VAROTTAVA

14.1.2014

Yhtiökokousta varten valtakirjaa annettaessa tulee tuntea osapuoli, jonka valtuuttaa edustamaan itseään yhtiökokouksessa.

Ehdotus valtakirjaksi voi sisältää valtuutetulle oikeuden käynnistää oikeudenkäynti yhtiötä vastaa. Huolimatta valtakirjan pyytäjän valtakirjaan merkitystä vakuuttelusta vastata mahdollisen oikeudenkäynnin kuluista, on vakuutus vastata kuluista vain – ja ainoastaan – valtuutetun ja valtuuttajan välinen sopimus, joka ei sido tuomioistuinta eikä vastapuolta (yhtiötä). Tuomioistuin voi valtuutetun vakuuttelusta huolimatta määrätä valtuuttajan maksamaan vastapuolen kulut / kuluja ja vastapuoli voi periä kulut valtuuttajalta.

Normaali yhtiökokousta koskeva valtakirja sisältää vain valtuutuksen edustaa yhtiökokouksessa ja käyttää puhe- ja äänioikeutta, ei mitään muuta.

Kommentit

kommenttia