Vuoden 2018 riskit- poliittiset konfliktit ja kyberuhat varjostavat

4.1.2018

Vuosi 2018 näyttää otolliselta geopoliittisten riskien realisoitumisen näkökulmasta, kertoo Eurasia Group viimeisimmässä raportissaan. Poliittisia riskejä arvioiva konsulttiyhtiö näkee maailmantalouden kasvavan, mutta sen sijaan poliittiset ja hallinnolliset uhat tarjoavat suurempia riskejä. Eurasia Group listaa Yhdysvaltojen näkökulmasta suurimmiksi riskeiksi seuraavia.

  • Presidentti Donald Trumpin politiikka tukee Kiinan nousua, ja siinä missä Yhdysvallat perääntyvät globaalilta näyttämöltä niin Kiina täyttää tämän tyhjiön. Suunnannäyttäjän roolin siirtyminen Aasiaan voi kiristää Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteita ja näin ollen vaikuttaa myös talouteen.
  • Globaali turvallisuustilanne on epävakaa ja kofliktien uhka on mahdollinen. “Maailmanlaajuinen turvallisuustilanne on haavoittuva ja lukuisat paikalliset j eivaltiolliset toimijat kykenevät aiheuttamaan epävakautta” Eurasia kommentoi, mutta maailmansodan uhkaa he eivät näe. Oleellisia uhkia on kyberhyökkäykset Pohjois-Koreasta, Venäjältä tai nimettömät toimijat kuten Anonymous.
  • Teknologian kehitysaskeleet, jotka voivat kääntää globaalin asetelman taisteluareenaksi. Teknologian muutokset muuttavat taloudellisia ja poliittisia asetelmia, eikä kehitys ole helposti hallittavissa. Valtioiden lisäksi myös yritykset ovat mukana kilpajuoksussa.
  • USA:n ja Iranin suhde on suuri ajuri geopolitiikan ja markkinoiden riskeille. ydinasesopimuksen jatkosta riippuen Lähi-idän kriisin uhka on todellinen.
  • Protektionismi voi saada lisää jalansijaa populismin ja geopoliittisten jännitteiden kautta. Hallitukset tekevät lisäksi väliintuloja digitaalisen teknologian ja innovaatioiden kannalta tärkeimmille aloille hallitakseen henkistä pääomaa ja siihen liittyviä teknologioita.

Eurasia Group listaa myös muita riskejä vuodelle 2018, mutta konsensuksena poliittiset konfliktit, populismi ja teknologian hallitsematon kehitys voivat aiheuttaa merkittävää aaltoliikettä koko maailmassa. Lue koko Eurasia riskiraportti 2018

Lähteet: Eurasia Group top risks for 2018

Jamilla Heiskanen

Kommentit

kommenttia