Toimintakertomus 2011

ESPOON-KAUNIAISTEN                                                               TOIMINTAKERTOMUS

OSAKESÄÄSTÄJÄT RY

1.1.2011 – 31.12.2011

 

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Toimintavuosi 2011 oli yhdistyksen 31. Kiinnostus

osakemarkkinoita kohtaan oli vaihtelevaa

koko toimintavuoden. Osakekurssien heilunta ja

talouden erävarmuustekijät pitivät sijoittajia

varuillaan. Euroalueen kriisimaiden ongelmien

hoitoon tähtäävien toimenpiteiden seurantaan

kiinnitettiin erityistä huomiota.

 

 

YHDISTYKSEN TOIMINTA

 

 

Maalis-huhtikuussa osallistuttiin Pörssisäätiön

järjestämiin kevään pörssi-iltoihin.

 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin

24.5.2011 Sokos Hotelli Gardenissa,Espoossa.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset

kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

 

 

Toukokuussa järjestetiin yritysvierailut Outotec Oyj ja

SRV-Yhtiöt Oyj:n pääkonttoreihin, Espoossa.

 

 

Kesäkuussa järjestettiin Holiday Club Resortin ja Private Bank

OP:n kanssa yhteinen Holiday Villas-sijoitusilta Espoossa ja

yritysvierailu Fiskars Oyj, Helsinki.

 

Yhdistyksen viralliset kokousedustajat osallistuivat

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n valtuuston ja hallitusten

kokouksiin.

 

Elokuussa teimme yritysvierailun Kone Oyj, ja

syyskuussa Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj, pääkonttoreihin

Espoossa.

 

 

Marraskuussa osallistuttiin pörssisäätiön järjestämiin pörssi-                                            iltoihin ja Sijoitus-Invet 2011 tapahtumaan, Helsingin Wanhassa

Satamassa.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin

22.11.201 Orion Oyj:n pääkonttorissa, Espoossa.

Käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset syyskokoukselle

kuuluvat asiat. Yhdistyksen puheenjohtajaksi v 2012 valittiin

DI Jussi M Koskinen, Espoosta.Erovuorossa olleet hallituksen

jäsenet Anneli Alanne, Peter Immonen ja Jaakko Ravald

valittiin uudelleen toimikaudeksi 2012-2014.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja

talousarvio v 2012.

 

Tilintarkastajiksi v 2011-2012 ekonomi,diplomi-insinööri Heikki J W Salonen.

merkonomi Erkki Järvinen ja varalle Riitta Kirjalainen ja Raili Jäkälä

 

Osallistuminen tilaisuuksiin oli runsasta.

 

HALLITUS

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3.

kertaa. Hallitukseen ovat kuuluneet:

 

Peter Immonen, puheenjohtaja

Anneli Alanne, varapuheenjohtaja

Kari Asiala, jäsen

Erkki Berg, jäsen

Panu Heikkonen, jäsen

Tuire Mannila, jäsen

Jussi M Koskinen, jäsen

Jaakko Ravald, jäsen toiminnanjohtaja

 

 

TILINTARKASTAJAT

 

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi

diplomi-insinööri Heikki J W Salonen ja merkonomi Erkki

Järvinen ja varalla Riitta Kirjalainen ja Raili Jäkälä

 

 

EDUSTUS OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITON HALLINNOSSA

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Peter Immonen on toiminut

Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsenenä ja

Liittovaltuustossa yhdistystä ovat edustaneet Anneli Alanne,

Erkki Berg, Panu Heikkonen, Jussi Koskinen ja Jaakko Ravald

 

Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtajana

toimi professori Timo Rothovius, Vaasasta.

 

 

 

 

 

 

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys heijasteli yleistä

sijoitusmarkkinoiden kehitystä. Jäsenmäärä oli 31.12.

1014, joista maksaneita 987 kpl.

 

 

TIEDOTUS

Tiedotustoimintaa hoidettiin kahdella virallisella

jäsentiedotteella, hyödyntämällä Kauppalehden

osakesäästäjien ilmoitusta ja internetin välityksellä

osoitteessa www.osakesijoittajat.fi sekä Viisas Raha lehteä.

Vuoden lopulla aloitettiin palvelusivuston uudistaminen.

 

TALOUS

Yhdistyksen talous rakentuu jäsenmaksutuottojen

varaan. Sijoitustoiminnan tuotot koostuu saaduista

osinko- ja korkotuotoista sekä arvonpalautuksista.

Toimintavuoden aikana jatkettiin panostusta toiminnan

edelleen kehittämiseen ja yhdistyksen näkyvyyden

lisäämiseen.

 

 

Espoossa 6.3.2012

 

HALLITUS