Toimintakertomus 2012

ESPOON-KAUNIAISTEN                                                               TOIMINTAKERTOMUS

OSAKESÄÄSTÄJÄT RY

1.1.2012 – 31.12.2012

 

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Toimintavuosi 2012 oli yhdistyksen 32. Kiinnostus

osakemarkkinoita kohtaan oli vaihtelevaa

koko toimintavuoden. Osakekurssien heilunta ja

talouden erävarmuustekijät pitivät sijoittajia

varuillaan. Euroalueen kriisimaiden ongelmien

hoitoon tähtäävien toimenpiteiden seurantaan

kiinnitettiin erityistä huomiota.

 

 

YHDISTYKSEN TOIMINTA

 

 

Maaliskuussa osallistuttiin Pörssisäätiön järjestämään kevään

pörssi-iltaan Tapiolan Kulttuurikeskuksessa.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin

30.5.2012 Metsä-Bord Oyj:n pääkonttorissa.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset

kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

 

Toimintavuoden aikana järjestettiin yhdistyksen oma sijoitusilta

ja yritysesittelyjä Ilkka-Yhtymä Oyj, Raute Oyj, Panostaja Oyj, Takoma Oyj.

Estlander&Partnersin sijoitusila ja yritysvierailut Kesko Oyj, Metso Oyj,

Sampo Oy ja YIT Oyj.

 

Yhdistyksen viralliset kokousedustajat osallistuivat

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n valtuuston ja hallitusten kokouksiin.

 

Marraskuussa osallistuttiin pörssisäätiön järjestämään pörssi-iltaan

ja Sijoitus-Invet 2012 tapahtumaan, Helsingin Wanhassa-Satamassa.

 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin

28.11.2012 Tapiola Pankki Oyj:n pääkonttorissa, Espoossa.

Käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset syyskokoukselle

kuuluvat asiat. Yhdistyksen puheenjohtajaksi v 2013 valittiin

DI Jussi M Koskinen, Espoosta. Erovuorossa ollut

hallituksen jäsen Kari Asiala valittiin uudelleen ja uutena jäsenenä

Sauli Vilen toimikaudeksi 2013-2015.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja

talousarvio v 2013.

 

Toiminanntarkastajiksi v 2012-2013 ekonomi,diplomi-insinööri                 Heikki J W Salonen ja merkonomi Erkki Järvinen ja varalle Riitta Kirjalainen ja Raili Jäkälä

 

Osallistuminen tilaisuuksiin oli runsasta.

 

HALLITUS

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5.

kertaa. Hallitukseen ovat kuuluneet vuoden loppuun asti.

 

Jussi M Koskinen, puheenjohtaja

Anneli Alanne, varapuheenjohtaja

Kari Asiala, jäsen

Erkki Berg, jäsen

Panu Heikkonen, jäsen

Peter Immonen, jäsen

Tuire Mannila,jäsen

Jaakko Ravald, jäsen toiminnanjohtaja

 

 

TOIMINNANTARKASTAJAT

 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet ekonomi

diplomi-insinööri Heikki J W Salonen ja merkonomi Erkki Järvinen

ja varalla Riitta Kirjalainen ja Raili Jäkälä

 

EDUSTUS OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITON HALLINNOSSA

 

Yhdistyksen hallituksen jäsen Peter Immonen on toiminut

Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsenenä ja

Liittovaltuustossa yhdistystä ovat edustaneet Anneli Alanne, Kari Asiala, Erkki Berg, Jussi Koskinen ja Jaakko Ravald

 

Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtajana toimii

Professori Timo Rothovius, Vaasasta.

 

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys heijasteli yleistä

sijoitusmarkkinoiden kehitystä. Jäsenmäärä 31.12.2012 oli 997 jäsentä

 

TIEDOTUS

Tiedotustoimintaa hoidettiin kahdella virallisella

jäsentiedotteella, hyödyntämällä Kauppalehden

osakesäästäjien ilmoitusta ja Viisas Raha lehteä.

Vuoden aikana aloitettiin palvelusivuston uudistaminen,

tavoitteena siirtyä käyttämään Osakesäästäjien Keskusliiton

tarjoamia mahdollisuuksia, osoitteessa www.osakeliitto.fi

 

TALOUS

Yhdistyksen talous rakentuu jäsenmaksutuottojen

varaan. Sijoitustoiminnan tuotot koostuu saaduista

osinko- ja korkotuotoista sekä arvonpalautuksista.

Toimintavuoden aikana jatkettiin panostusta toiminnan

edelleen kehittämiseen ja yhdistyksen näkyvyyden

lisäämiseen.

 

 

Espoossa 26.2.2013

 

HALLITUS